06.02.2015 / 20.11    Şərhçı:  Don Lenkoranskiy
Ey xuda,vardirsa komek bir kese senden ne gozeldir
Bir alemi et koksune tarib onu menden ne gozeldir
Yoxdur ona benzer dediler hemi bedenden ne gozeldir
Sorduqca soru kimseye bir derddu,sexavet demeyirler

Her parcani min parcaya bukdumki bilinsin
Eyri elub hey eyri qalanlarda sevinsin
Kimki bunu yas tutarsa elbet qoy deyinsin
Ayiran kimse ile ferqe,reqabet demeyirler

Gel ki duwunek sen xudasan meniyse bende
Sen herweye qadir menise tekce bedende
Yaradan sevinci sensen hemi bu qemi alemde
Bir qalib ki sene bu dunyada lenet demeyirler

Bir cismi yaratmagla gelir dunyaya varliq
Kecirir omrunu iller bunada eyleyir azliq
Toplayir mali ve mulki apara bilmeyir yaziq
Cani sag ruhu qezen dunyava cennet demeyirler

Al ki menide oz yanina cixam bu candan
Qoyma nifret dolu gozlerle baxam kecende yandan
Sebrim tukenir sixildiqca can bu zamannan
Min werdi bu dunya zerre edalet demeyirler

09.02.2015 / 19.05    Müəllifin Cavabı
03.02.2015 / 2.24    Şərhçı:  Cahandar Nəzmi
VAHİDƏ TƏXMİS
Lap payız olsa baharım mən öləndən sonra,
Solmaz əsla gülüzarım mən öləndən sonra,
Ağlar üstümdə nigarım mən öləndən sonra.
Gəlməsə üstümə yarım mən öləndən sonra,
Tutmaz aram məzarım mən öləndən sonra.

Hansı canandı ki, kuyində məkan eyləmədim,
Hansı dildardı ona bəxşişi-can eyləmədim,
Hansı şahanələrin uğruna qan eyləmədim,
Hansı gülçöhrəni məhşuri-cahan eyləmədim,
Qoy desin şanlı diyarım mən öləndən sonra.

Qələmi hər dəfə aldım ələ, təsvir elədim,
Yarı gül bağçası etdim, belə təsvir elədim,
Oxşadıb aşiqi bir bülbülə, təsvir elədim,
Gördüyüm hər gözəli şövq ilə təsvir elədim,
Sən də xatırla, nigarım, mən öləndən sonra.

Mən gərək əvvəl özüm fərdimi şəxsiyyət edim,
Vətənin gənclərini sonra yığıb cəmyət edim,
Həmişə istədim, hər bir kəsə düz nəsyət edim,
Vətənə, xalqa çalışdım, əbədi xidmət edim,
Solmasın bağü baharım mən öləndən sonra.

Sözlərin ritmidi ən güclü təməl musiqiyə,
Sanki, qardşadı əruz, şerü qəzəl musiqiyə,
Var ola həmşə muğam, dəymə, nəzər, musiqiyə,
Aşiqəm sən'ətə, şerə və gözəl musiqiyə,
Dillən, ey sevgili tarım, mən öləndən sonra.

Nəzminin sözləri ağzında gəlir dürr kimi,
Necə ki söhbət edər gənclərə pir dürr kimi,
Sən də şairsən əgər, kəlmə gətir dürr kimi,
Vahidəm, qaldı sözüm dəhrdə bir dürr kimi,
Yaşayar eldə şüarım mən öləndən sonra.
04.02.2015 / 23.02    Müəllifin Cavabı
28.01.2015 / 16.29    Şərhçı:  Elsever əhliqürbət { tükənəndə yeni versiya }
Dünya dəyişir məncə ədalət tükənəndə
İnsanlıq itir, mehri-məlahət tükənəndə.

Min dərdimizi söyləyirik, dərmanını yox.
Dərd birdi deyir hamı, vəsayət tükənəndə

Yoxsullara yoxsul demərik, var nədi bilsək
Pul varə dönür, insana hörmət tükənəndə.

Var bəndə, gedir pirlərə, ordandə qumarə
Tutmur deyir əl, pirdə kəramət tükənəndə

Bir bəndə yıxılsa o biri bəndə deyər bax,
Gör bir nə yola düşdü hidayət tükənəndə

Gəl ki soruçan yoxdu,özün neyləmisən ki,
Olsun bu hidayət, dəxi mürvət tükənəndə

Min səhvə bərayət tapırıq, səhvi deyəndə
Səhvin tuturuq səhvə bərayət tükənəndə

Səbr eyləməyə gəlmişik, əvvəlcə səbirdi
Min yol tapırıq sonrə nəhayət tükənəndə

Hər yerdə deyib Elsevər, əlbətdə əmindir,
Dünya batacaq eşqi-məhəbbət tükənəndə
28.01.2015 / 18.12    Müəllifin Cavabı
27.01.2015 / 16.48    Şərhçı:  Elsevər əhliqürbət
Yaman günlərimiz çox olub bizim
Bir çarə tapardıq, özümüz yenə
Çoxdan ayrılmışıq, bəlkə barışaq?
Bəlkə düz gələcək sözümüz yenə?

Bülbüllərin dərdi düşməsin gülə
Gül baxıb anlamaz, sarı bülbülə
Sönüb eşq atəşi , dönüncə külə
Üfürək, alışsan közümüz yenə,
Bəlkə düz gələcək sözümüz yenə

Bir vaxdı bu eşqə bənna olmuşuq
İndi biz Məcnunla Leyla olmuşuq
Dost-aşna içində rüsva olmuşuq
Qoymayaq utansın üzümüz yenə
Bəlkə düz gələcək sözümüz yenə

Xisləti səməndər, Odlar Elində,
Günah torbasını tutma belində,
Özümüz getsəkdə, görüş yerində,
Görünür, sevgilim, izimiz yenə.
Bəlkə düz gələcək sözümüz yenə.

Sağalar yarəmiz, gəl qoparmayaq
Bu ayrılıq bəsdir, vaxt aparmayaq
Gəl biz dalaşanda biz çıxarmayaq
Qoy bizə batmasın, bizimiz yenə,
Bəlkə düz gələcək sözümüz yenə

Elsevər qələmnən qoyub gözəl iz,
Qoy eşqin önündə yerə dəysin diz
Bu məsafə üzür, gəl qovuşaq biz,
Yollarda qalmasa gözümüz yenə,
Onda düz gələcək sözümüz yenə
Bəlkə düz gələcək sözümüz yenə
27.01.2015 / 23.19    Müəllifin Cavabı
27.01.2015 / 16.47    Şərhçı:  ad
Dünya bizə əsrar görünüb xanə olannan
Biz sonradan oldüq cəmi viranə olannan

Nuhun gəmisindən qabağa yoxdu əlamət
Adəm baba, Həvva nənə, əfsanə olannan

Kimdir soruşan,kimdi bilən,tarixi düzgün
Dünya dəyişib min dəfə,karxanə olannan

Dünyadə bir iz qoymayanın heç izi qalmaz
Məcnun da düşüb dillərə divanə olannan

Bilməm bu cahan sirlərini kim bilir ey dil
İnsanə dəyər qalmadı bir danə, olannan

Elm əhli quran fərziyədir, bəlkə yalandır
Öyrən sən elim mənbəyi ürfanə olannan

Çıxdı dabanından dərisi, həq ələ çatmaz
Qalmadı əlamət, sözü dürdanə olannan

Beşdən üçü, dünyadə gələn, əslini bilmir
Pərvanə görür şəmləri, pərvanə olannan

Ey Elsevər, insan dəyişib, keçmişi itmiş,
Karvansaralar get-gedə meyxanə olannan
27.01.2015 / 23.19    Müəllifin Cavabı
27.01.2015 / 16.46    Şərhçı:  Elsevər əhliqürbət
Dünya dəyişib, çün ki ədalət tükənibdir
İnsanlıq itib, mehri-məlahət tükənibdir

Min dərimizi söyləyirik, dərmanını yox.
Dərd birdi deyir hamı, ticarət tükənibdir

Yoxsullara yoxsul demərik, var nədi bilsək
Var pulda deyil, insana hörmət tükənibdir.

Din əhli gedir pirlərə, ordandə qumarə
Zənnimcə bizim pirdə kəramət tükənibdir!

Bir bəndə yıxılsa o biri bəndə deyər, bax,
Yoldan çıxan iblisdi, hidayət tükənibdir.

Gəl ki soruçan yoxdu,özün neyləmisən ki,
Olsun bu hidayət, dəxi qeyrət tükənibdir.

Hər yerdə deyib Elsevər, əlbətdə əmindir,
Dünya dəyişib çün ki məhəbbət tükənibdir
27.01.2015 / 23.19    Müəllifin Cavabı
27.01.2015 / 16.45    Şərhçı:  Elsevər əhliqürbət
Köhnə fikir, tazə libas geysə nəhayət
Yer üzünə qəyyum olar tazə cəhalət!

Aşiqi maşüqdən uzaq bir də salarlar
Başlayar aləmdə sevənlər də ticarət

Qəlbləri iblis yuvası, maska geyərlər
Cəhlə baxıb üzdə verər əsla bərayət

Allah adından danışar, dəccalın oğlu
Nadan adam tez eləyər iblisə beyyət

Kim ki inanmır gözünə bilki,ey insan,
Ömrü boyu xalta olur boynuna adət.

Aç o bəsirət gözünü, çıxma imannan
Eşqi-məhəbbətdə qalıb varsa ədalət

Elsevərəm, sözlərimi kim ki sevirsə,
Bil ki görür Allahın eşqində kəramət
27.01.2015 / 23.19    Müəllifin Cavabı
25.01.2015 / 22.56    Şərhçı:  Cahandar Nəzmi
Bir dəfə yarı öpən rövzeyi-rizvanə gülər,
Orda pərvaz eləyən huriyi qılmanə gülər.

Bu qəmi hansısa qəmxanəyə agah eləsəm,
Özünün çəkdiyi hər bir qəmə qəmxanə gülər.

Mən danışsam yarın eşqində kabab olmağımı,
Dəlisov qəhqəhələrnən mənə pərvanə gülər.

Gözünün şəhlası dərin okeandan da dərin,
O gözəl gözləri yarın baxar ümmanə, gülər.

Uzadıb hicranı gündən günə zülm artırsan,
Onda əğyar sevinər firqətə, biganə gülər.

Baxıram zülfi-pərişanuva, dilşad oluram,
Necə bülbül baxar hər vaxtı gülüstanə, gülər.

Mənə rişxənd eləyirlər ki, ürəkdən gülmür,
Bu qədər dərd ilə Nəzmi necə şadyanə gülər?
25.01.2015 / 23.20    Müəllifin Cavabı
23.01.2015 / 18.46    Şərhçı:  Elsevər əhliqürbət
Qeyrət sözünü dərk edə bilsəydi hər insan
Qeyrət üzünü yamsılamazdı Baba Pünhan

Qeyrətzizə qeyrət nə gərəkdir, ona xoşdur,
Qeyrətsiz olanlarla dolub hər tərəf hər yan.

Qeyrət barışıb, heyrət ölüb, razılaşıb xalq
Kimdən xəbər alsan deyəçək əladı dövran

Gah üzdə olan maska düşür, gah utanır üz,
Gah maskasız öz əksini görmür özü insan

Rahət uyu, həqsən Nəsimi, gəldi məqamın
Qeyrətdən uzaqlarda məsihin gəzir üryan.

Gəlmir ki İmamın məqamı, dərs ala aləm
Dövranə gələnlərdi əsas dövrana düşman

Verdik özümüz saqqalı, qadınla barışdıq
Qeyrətdən uzaqlaşdırıb aldıq yaşıl işdan

Qadınlara hər yanda yaşıldır, gözəl olsan,
Qeyrət satıb, ey xəsdə, alallar sənə dərman

Məhbəsdə görüb Elsevəri qorxma, düşün ki,
Qeyrət sözünün məğzidir əsla qara zindan?
24.01.2015 / 16.23    Müəllifin Cavabı
23.01.2015 / 18.45    Şərhçı:  Elsevər əhliqürbət
Bir səhvə, salsa bizləri gözdən nigarımız
Qalmaz həyatə hörmətimiz-ehtibarımız

Canan nə badə dərdə sala, eyləsə naçar,
Bərbad olar aləmdə bizim gül-güzarımız.

Çün dərdi özgə dərk edə bilməz, dəvasını,
Yalnız edər həvəslə bizim lütvü-darımız

Var eşqə əlverişli məkan, gəzmə cahanı
Zənnimcə eşqə xanədir Odlar Diyarımız

Yüzlərlə nazənin bizə canan olan deyil
Bəsdir bu eldə Azəribaycan nübarımız

Bir vaxt gələr, ey Elsevər, ərz eyliyər aləm
Olmuş vətən sevər qərib ellərdə yarımız
24.01.2015 / 16.23    Müəllifin Cavabı
9  10  11  12  13