24.09.2013 / 20.52    Şərhçı:  ZAUR ADIL
ÇANA BAXUN CAN ALANDİ
ŞƏFKƏT EDİB QAN ALANDİ
ZİNALARİN BANİSİDİ
NƏFSLƏRİMİN ÇANİSİDİ
BAXAR GÖZƏ MƏST OLARSAN
BİL QÜNAHA QƏST OLARSAN
VÜÇUD QÖZƏL ÇUŞA QƏLDİM
BAXTİQÇA Bİ HUŞA QƏLDİM
BU NƏ YERİŞ BU NƏ TEL
OYNAR GÖZƏL BU NƏ BEL
GÖBƏYİNDƏN PUL SALLANİB
AVAM OLAN İNSAN ALDANİB
ƏNDAMA BİR BAX XALİS PƏRİ
GÖRƏN AVAM OLAR DƏLİ
SƏRVİ BOYDA NAZA BAXUN
AŞİGDA AVAZA BAXUN
GƏLİR YANİG KƏRƏM SƏSİ
AŞİGİNDA VAR HƏVƏSİ
BELƏ BİR ÇEYRANİ GÖRSÜN
İSTƏSƏ DƏRDİNDƏN ÖLSÜN
MEYL EDƏNİN MEYLİ BADA
HÜNƏR YOX DESİN ARVADA
DÜNƏN Kİ GÜN HARDA QALİB
XƏYAL EDİB BARDA QALİB
YENƏDƏ VAR BUNUN HƏVƏSİ
OYNA AY QİZ GÖBƏK RƏKSİ
24.09.2013 / 22.49    Müəllifin Cavabı
24.09.2013 / 20.51    Şərhçı:  ZAUR ADIL
YOLDAN CİXARDİRLAR SƏNİ
BƏD FİKİRLƏR OLUR ZƏLİ
HƏR GÖRDÜYÜN OLUR PƏRİ
NƏFSÜN ALDADİRDA SƏNİ
VAY ATONNAN GÖZƏLDİ BU
ŞAİR YAZAN QƏZƏL Dİ BU
HƏVƏS EDTÜN QALMALİDİ
CALAN AŞİG CALMALİDİ
SİMLƏRİ VAR DƏSTƏ DƏSTƏ
SAXLA SƏN MUNU QƏFƏSTƏ
İTİR BAŞUNDAKI QƏMİ
NƏFSÜN ALDADİRDA SƏNİ
24.09.2013 / 22.49    Müəllifin Cavabı
24.09.2013 / 20.51    Şərhçı:  ZAUR ADIL
QUŞLAR SÜMÜRÜR BİR BİRİNİ BAX ONA BƏSTƏ
GÖRƏN HƏR BİR KƏSİMİZ OLAR HƏVƏSTƏ
DEMİRƏM Kİ SƏN O QUŞDAN NƏSƏ İSTƏ
İSTƏSƏN DƏ BİLQİNƏN OLARSAN XƏSTƏ
24.09.2013 / 22.49    Müəllifin Cavabı
24.09.2013 / 20.50    Şərhçı:  ZAUR ADIL
GÜL ÜZLÜ MƏLƏYIMSƏN
SƏN MƏNIM URƏYIMSƏN
NƏ ETMƏK OLAR AXI
QISMƏTIM MƏNƏ BAXIR
GEDƏR GÖZƏL ÇAHANA
BAXMARAM BİRDƏ ONA
NƏ ETMƏK OLAR AXİ
QİSMƏTİM MƏNƏ BAXİR
MƏNİM SEVƏNİM COXDU
HƏR EŞQƏ ƏSƏR YOXDU
BİL QƏLBDƏ YERİ YOXDU
ÖZGƏ YARİN QİSMƏTİ
OLMAZ OLSUN HƏSRƏTİ
NƏ BAXİRSAN AY GÖZƏL
MİN DƏRDƏ CANİM DÖZƏR
BU CANAN Dİ QİSMƏTİM
YOXDU DAHA HƏSRƏTİM ...
24.09.2013 / 22.48    Müəllifin Cavabı
24.09.2013 / 20.50    Şərhçı:  ZAUR ADIL
Nə dərdtəyəm nə xəstəyəm
Həsrət cəkən qəfəstəyəm
Sevgimi sən vermə bada
satma nə dosta nə yada
Qəlbinin mən aşiqiyəm
min sevgi tək layiqiyəm
Sən sən sevgimin mələyi
ALLAH eləsin köməyi...
24.09.2013 / 22.49    Müəllifin Cavabı
24.09.2013 / 20.49    Şərhçı:  ZAUR ADIL
Hər kəsin öz qisməti
vermə ALLAH həsrəti
Bu nə eşq bu nə hicran
Məhəbbət olma yalan
Gül ətriylə dolanan
Qoy yaşasin bu zaman
Gəl gülum gəl yanima
Həsrət dolub bu çanima
Gəl ömrüm gəl gülum mənim
Yaradib bizi yaradan
qorusun hər bir bəladan
gəl ömrüm gəl günüm mənim...
24.09.2013 / 22.47    Müəllifin Cavabı
24.09.2013 / 20.48    Şərhçı:  ZAUR ADIL
GÖZLƏRİM DOLDU BİZƏ NƏ OLDU
VERİLƏN QİSMƏT GUL KİMİ SOLDU
HƏSRƏTİM MƏNİM GÖZƏL GUNLƏRİM
İNANDİR YUXUDU OYANDİR MƏNİ
DOSTLUQDA SADİQDİR DOSTLUQUN
HEC VAXT BİLİNMƏSİN YOXLUGUN
YAŞASİN BƏŞƏRİN NƏGMƏSİ
DÜR OLAN HƏR AZANİN SƏSİ
SƏNSİZ GÖZƏLLİKLƏR ƏBƏSTİ
BU QUSSƏ BU QƏM MƏNƏ BƏSTİ
YAŞADİGİM SANKİ QƏFƏSTDİ
GEDƏN GƏLƏN BİLKİ NƏFƏSTDİ
İZİN VER TÖVBƏNİ EDİM
LAYİQ OLAN YERLƏRƏ GEDİM ...
24.09.2013 / 22.49    Müəllifin Cavabı
24.09.2013 / 9.58    Şərhçı:  Elşən Qərib
Çox sağ olun Yasin müəllim bizim məktubumuzu da cavablandırdiğınız üçün.tekebbürlük olmasın amma poetik cəhətdən zəif olmağina o qədər də güman etmirəm.Əsas məsələ sizin məsləhət və iradlarınız yazdıqlarımız əruzun tələblərinə cavab verib verməməkdədi.xahiş edirəm bizə bu işdə kömək edəsiniz.Əvvəlcədən sizə minnətdaram.

Saldı yar vəsli məni çölü-biyabanə bu gün.
Xətt çəkib birdəfəlik əhd ilə peymanə bu gün.

Olmasın kimsə bu dünyadə Züleyxa əsiri,
Salacaq hiylə ilə Yusifi zindanə bu gün.

Dərk edib bircə dəfə Xaliqin rəhman sifətin,
Əl açıb,üz tutaq ixlas ilə Sübhanə bu gün.

Qəm çəkib qəm daşıdıq qəm yükü dəhrin özüdür,
Kim deyər olmamışıq dərd ilə qəmxanə bu gün.

Bir sübutdur gözümüzdən tökülən göz yaşımız,
Necə ki,canu-dilə sevgimiz əfsanə bu gün?

Bir yarın vəsli ilə atəşə vurduqca qanad,
Kərbəla şamdı yanır olmuşuq pərvanə bu gün.

Aşiqi sevməsə dil bil ki,sənəmlər susacaq,
Şeydayi bülbül özü gəlməsə əfğanə bu gün.

Yar bilir sevgiliyəm sevmişəm sərsəm deyiləm,
Qəribə qoyda desinlər dəli divanə bu gün.


Çəkmişəm mən də səninlə sinəmə dağ-Qarabağ.
Çün əzizdir anadan insana torpağ-Qarabağ.

Tökülən göz yaşıma heç cür əlacım yoxdur,
Etmişəm qeyrət ilə nifrəti dustağ-Qarabağ.

Həsrətin atəş olub yaxdı məni kül elədi,
Nə qədər boş-boşuna söylüyüm ancağ-Qarabağ.

Bir bükülmüş boyunu sən də yetimlər kimisən,
Unuduldun qoca tək övladı alçağ-Qarabağ.

Alınır bir qapaza sərvəti torpaq qarışıq,
Düşəcəkdir adımız tarixə maymağ-Qarabağ.

Ala bilməzsən axı Azəribaycan nəfəsin,
Sinən üstündə verir hökmünü daşnağ-Qarabağ.

Ya aman!doğma vətən bizləri məhkum eləmə,
Millətin məmuru it nəfsli yaltağ-Qarabağ.

Ey Qərib,qəm eləmə var ümüd tufan qopacaq,
Gün gələr dalğalanar üç rəngli bayrağ-Qarabağ.
24.09.2013 / 22.45    Müəllifin Cavabı
Yaxşıdır belə olsa sınmaz. Amma özünüz qərar verin. Aşiqi çəkdi vüsal eşqi biyabanə bu gün. Olmayıb sadiq o yar əhd ilə peymanə bu gün. Olmasın kimsə bu dünyadə Züleyxa əsiri, Salacaq hiylə ilə Yusifi zindanə bu gün. Dərk edib Xaliqin axir ki, bu rəhman sifətin, Əl açıb,üz tutaq ixlas ilə Sübhanə bu gün. Qəm çəkib qəm daşıdıq qəm yükü dəhrin özüdür, Kim deyər olmamışıq dərd ilə qəmxanə bu gün.(gözəl) Bir sübutdur gözümüzdən tökülən göz yaşımız, Necə ki,canu-dilə sevgimiz əfsanə bu gün? Bir yarın vəsli üçün atəşə vurduqca qanad, Kərbəla şəm"di olduq ona pərvanə bu gün. Aşiqi sevməsə dil bil ki,sənəmlər susacaq, Bülbül əlbəttə özü gəlməsə əfğanə bu gün.(aydın deyil) Sevgili yarıma məlumdu ki, sərsəm deyiləm, Yeri var kim Qəribə söyləsə divanə bu gün. Çəkmişəm mən də səninlə sinəmə dağ-Qarabağ. Çün əzizdir anadan insana torpağ-Qarabağ. Tökülən göz yaşıma heç cür əlacım yoxdur, Etmişəm bəs niyə mən nifrəti dustağ-Qarabağ. Həsrətin atəş olub yaxdı məni kül elədi, Nə qədər boş-boşuna söylüyüm ancağ-Qarabağ. Bir yetimsən elə bil boynu bükülmüş,cansız Unuduldun qoca tək övladı alçağ-Qarabağ. Alınır bir qapaza sərvəti torpaq qarışıq, Düşəcəkdir adımız tarixə maymağ-Qarabağ. Ala bilməzsən axı Azəribaycan nəfəsin, Sinən üstündə verir hökmünü daşnağ-Qarabağ. Ya aman!doğma vətən bizləri məhkum eləmə, Millətin var bu qədər məmuru yaltağ-Qarabağ. Ey Qərib, var bir ümüd axiri tufan qopacaq, Qalxıb enməz daha üç rəngli bayrağ-Qarabağ. Bu düzəlişlər sırf əruzu qorumaq üçündür. Müəyyən anlaşılmazlıqlar da var. Əgər təzə başlamısızsa yaxşıdır.
21.09.2013 / 18.56    Şərhçı:  ad
salaməleykum Yasin müəllim.Əvvəla çox sağ olun ki,gənc yazarlara da dəyərli vaxtınızdan ayırıb məsləhətlər verirsiniz.Biz də Allahın izni ilə aradabir yazırıq. Xahiş edirem icazənizlə biz də yazilanlardan sizlərə göndərək və sizlərdə fikirlərinizi bildirəsiniz.Diqqət və qayğınıza görə minnətdaram.
23.09.2013 / 21.56    Müəllifin Cavabı
Buyurun əlbəttə olar. Bu sayt elə onun üçün yaradılıb. Amma poetik cəhətdən zəif olsa və əruzun tələblərinə cavab verməsə yerləşdirə bilməyəcəm
21.09.2013 / 17.20    Şərhçı:  Nemet Hacieliyev
Imana gel qil namazi.

imana gel qil namazi
gozleme sen gelen yazi
o dunyani duwun insan
ibadet et vardir imkan
duwunme dunya malini
saflawdir sen xeyalini
xasiyyetin merifetin
duzgunluyun edaletin
verilib hediyye sene
Tanri bexw edibdu sene
weytan azdirsa yolunu
tovbe et duzelt yolunu
unutma sen sag solunu
hem aci,hem yoxsulunu
her iwini duz elesen
weytani sen ram elesen
namaza oyadar seni
uzaq qachar gorse seni
ibadet eylesen insan
urey rahatlawar her an
secdeye gedib qalxanda
duzgun dovran eder qan da
oruc tutsan sen ac qalsan
aclari sen anlayarsan
Yazdim sozum yatanlara
oz yolunu azanlara
bu heyat sinaqdi bize
Allah komey olsun bize
saf ureyden dua edin
eyri yolda da duz gedin
22.09.2013 / 21.11    Müəllifin Cavabı
9  10  11  12  13