06.12.2014 / 15.38    Şərhçı:  elsesever ehli-qurbet
22.11.2014 / 12.57 Şərhçı: Elsever əhliqürbət
4. MəfA’İlün fə’Ulün məfA’İlün fə’Ulün
Dadah-dahdah da-dahdah dadah-dahdah da-dahdah

Vəfasız bir gözəlsən, vəfadan bəhs edirsən
Gəlincə dərdə saldın, şəfadan bəhs edirsən

Nə bilsin incə qəlbim bəlasan ey məhəbbət
Özün də bixəbərsən, dəvadan bəhs edirsən

Mə'nasız bir həyatın mə'nasısan, sözüm yox
Ama yersiz, səbirsiz, səmadan bəhs edirsən

Gözəl, üzdən gözəlsən, kəmalın kaş olaydı
Danış bir az zəkadan, simadan bəhs edirsən

Məramu-eşqi-ünvan mənim çün bu həyatdı
Səfavü-eşqə düşman, səfadan bəhs edirsən

Gəl öyrən Elsevərdən, həyatdan bixəbərsən
Həyat görmüş biriynən, cəfadan bəhs edirsən
06.12.2014 / 23.16    Müəllifin Cavabı
02.12.2014 / 23.17    Şərhçı:  aigle
Gözəldir
03.12.2014 / 17.59    Müəllifin Cavabı
təşəkkür edirəm
02.12.2014 / 22.49    Şərhçı:  Cahandar Nəzmi
Mərmərə bənzər sinən, sən qəbrimə əla bəzək,
Gəl dayan torpağın üstündə soyuq başdaşıtək,
Eşqimin rəssamı, vüslətdən mənə bir lövhə çək,
Lövhə çək, hər fırçada sevdanı hiss etdir mənə,
Ya ölüm anın, ya da sevdanı hiss etdir mənə.

Sən gözəllik ordusunda qəhrəman əskər kimi
Etmisən işğal gözəl əxlaqın ilə aləmi.
Bax yenə gəlmişdir, ey gül, sevgidə cəngin dəmi,
Cəngə gir, əğyarü biganə qala heyran sənə,
Onların iksini də məğlub elə, qurban sənə.

Göy buludlarnan dolu, birdən soyuqlarsan deyə
Ahım ilə onları qovdum tamamən heçliyə.
Bəs günəş indi bizə göydən salam vermir niyə?
İntihar etdi, özündən çox gözəl üz gördü çün,
Yerdə sən qədri gözəl sima yox idi büsbütün.

Sən məni öldürdün, atdın cənnətin bir küncünə,
Ordakı hurilər əsla tay deyil idi sənə.
Bu səbəbdən də qayıtdım, yanına gəldim yenə,
Nola qəlbində ömürlük dustaq etsən Nəzmini,
Yazığın sənsiz ömürlük həbsdir hər bir günü.
03.12.2014 / 18.00    Müəllifin Cavabı
01.12.2014 / 16.18    Şərhçı:  Qasım Quliyev
Sən gözəllər gözəli, mən gözələ göz eləyən, Sən gözəllikdəki məna, mən onu söz eləyən.

Sən səma, göydə buludlarla belə rəqs eləyən, Mən dəniz, mavi gözəlliyni sənin əks eləyən.

Sən həyatsan, ölümü hər kəsə dəhşətli edən, Mən ölüm, sən həyatı hamıya qiymətli edən.

Sən uca zirvə, yuxardan hamıya min naz edən, Mən isə bir uçurum, zirvəni əlçatmaz edən.

Sən ağappaq və gözəl lövhə kimi bir aləm…
Mən qara nöqtə kimi lövhəyə ancaq ləkəyəm.

Sən çiçək, ətrafa ən xoş qoxular bəxş eləyən, Mən su, mən olmasam, əlbəttə, aça bilməzsən.

Sən fikir,yaxşı vəpis–hər şeyi sənsən törədən, Mən beyin, adicə orqan fikir istehsal edən.

Sən kəlamsan, bu qəliz dünyada idrak ocağı, Mən hərf, sən də hərflərdən ibarətsən axı.

Sən mənim sevdiyim, istedadımı kəşf eləyən, Mənsə Nəzmi, səni öz ruhu kimi vəsf eləyən.
03.12.2014 / 18.00    Müəllifin Cavabı
30.11.2014 / 22.46    Şərhçı:  nizaminin iskəndərnamədən farsca beytləri ;göndərən ibrahim məcidov
Su-ye “Məxzən” avərdəm əvvəl bəsiç,
Ke sosti nəkərdəm dərin kar hiç.

Və-zu çərbo şirini əngixtəm
Be Şirino Xosrov dəramixtəm.

Və-z-anca sərapərdə birun zədəm,
Dər-e eşq-e Leyli-vo Məcnun zədəm.

Və-zin qesse çun baz pərdaxtəm,
Su-ye “həft peykər” fərəs taxtəm.

Konun bər bosat-e soxənpərvəri
Zənəm kus-e eqbal-e İskəndəri.

(Lap əvvəl “Məxzən” tərəfə səfərbər oldum,
Bu işdə heç bir süstlük göstərmədim.
Ondan yağ ilə şirinini yığıb
“Şirin və Xosrov”a qarışdırdım.
Onlardan (uzaqlaşarkən) öz şah çadırımı dışarıda qurdum,
“Leyli və Məcnun”un məhəbbət qapısını döydüm.
Bu dastanı bitirdikdən sonra
Atımı “yeddi ulduz (gözəl)” tərəfə çapdım.
Indi isə sözyaratma büsatından əyləşib
Iskəndər “İqbal”ının şəninə təbil vururam – red.)
03.12.2014 / 18.00    Müəllifin Cavabı
30.11.2014 / 22.39    Şərhçı:  ibrahim
Zahid sənin ağlamağın istədi cənnət
həqiqi aşiq çəkəcək həsrəti-həzrət

zahid diləyər hurilərin ləblərini
yarə ləb qurban edən aşiqə izzət

03.12.2014 / 18.00    Müəllifin Cavabı
30.11.2014 / 22.23    Şərhçı:  nnnn
yyyyy
03.12.2014 / 18.00    Müəllifin Cavabı
27.11.2014 / 19.34    Şərhçı:  Elsever ehliqurbet
Ürəyin hüsnünə bənzərdisə, gəl, mən səninəm
Səni Allah mənə göndərdisə, gəl, mən səninəm

Görkəmin yox ürəyin möhtəşəm olsun gözəlim
Sözlərin nəğməyə sözlərdisə gəl mən səninəm

Qaşı yay, kipriyi ox, ləblərə əmbər deyərəm,
Busə ver, doğrudan əmbərdisə, gəl, mən səninəm

Sevilib sevməyin öz qaydaları qanuni var,
Sevən insan sənə rəhbərdisə, gəl, mən səninəm

Gözəlin qəlbi gözəl, sonrə gərək hüsnü ola
Demə füsnün sənə gösdərdisə, gəl, mən səninəm

Çoxdu hər yerdə gözəl- üsdü bəzək qəlbi təzək,
Söyləyən, kim mənə möhdərdisə gəl, mən səninəm

Elsevər hər gözü şəhlayə baxıb aldanmaz,
Deyərəm özgəyə dilbərdisə gəl mən səninəm
03.12.2014 / 18.00    Müəllifin Cavabı
27.11.2014 / 19.25    Şərhçı:  Elsevər əhliqürbət
Məf’Ulü məfA’İlün məf’Ulü məfA’İlün
Dah-dahda dadah-dahdah dah-dahda dadah-dahdah

Min şam ilə ram olmaz pərvanələrim çoxbur
Yazsam bir ömür bitməz əfsanələrim çoxdur

Ömrüm, mənə möhlət ver bir çarə yazım eşqə
Çox qəlbə yatan təcnis meyxanələrim çoxdur

Meyxoş eləyən sözlər min badəyə sığmazsa
Mən xəlq eləyim icsin peymanələrim çoxdur

Ağzında gözəl dişlər dürdanə olan dilbər,
Gülməz nə də fəxr etməz dürdanələrim çoxdur

Getdin gözəlim neynim ürfanə deyil səbrin
Mən təşnə olan deyləm ürfanələrim çoxdur

Sən Elsevərin dərdin mərdanə çəkən olsan,
Görməzdi gözüm nöqsan mərdanələrim çoxdur
03.12.2014 / 18.00    Müəllifin Cavabı
26.11.2014 / 1.30    Şərhçı:  Cahandar Nəzmi
Sən gözəllər gözəli, mən gözələ göz eləyən,
Sən gözəllikdəki məna, mən onu söz eləyən.

Sən səma, göydə buludlarla belə rəqs eləyən,
Mən dəniz, mavi gözəlliyni sənin əks eləyən.

Sən həyatsan, ölümü hər kəsə dəhşətli edən,
Mən ölüm, sən həyatı hamıya qiymətli edən.

Sən uca zirvə, yuxardan hamıya min naz edən,
Mən isə bir uçurum, zirvəni əlçatmaz edən.

Sən ağappaq və gözəl lövhə kimi bir aləm...
Mən qara nöqtə kimi lövhəyə ancaq ləkəyəm.

Sən çiçək, ətrafa ən xoş qoxular bəxş eləyən,
Mən su, mən olmasam, əlbəttə, aça bilməzsən.

Sən fikir, yaxşı və pis - hər şeyi sənsən törədən,
Mən beyin, adicə orqan fikir istehsal edən.

Sən kəlamsan, bu qəliz dünyada idrak ocağı,
Mən hərf, sən də hərflərdən ibarətsən axı.

Sən mənim sevdiyim, istedadımı kəşf eləyən,
Mənsə Nəzmi, səni öz ruhu kimi vəsf eləyən.
03.12.2014 / 18.00    Müəllifin Cavabı
9  10  11  12  13