29.06.2014 / 12.43    Şərhçı:  Elsever ehliqurbet
Sənsizliyə tab etməyə yoxdur daha taqət
Ömrümdəki sənsiz keçən o vaxt da hədərdi,
Sənsiz keçən o vax da hədərdi və kədərdir

Sən halimə baxsan ürəyin ağrıyar ey dil,
Vaxtın ola bir an mənim röyama gələrsən
Bir an mənim röyamə gələrsən və görərsən

Gördükdə, mənim halimi sözsüz ki yanardın
Gül ləbləri mən öpmək istəsən utanardın
Mən öpmək istəsəm utanardın və danardın

Dərdinlə gecələr əriyib məv oluram mən
Gəlsən səni mən başıma pərvanə sanardım,
Mən başıma pərvanə sanardım və yanardım.

Axır nəfəsimdə yetişib gül desən, ey yar
Sən görüncə göz yaşlarımı barı silərdim,
Göz yaşlarımı baru silərdim və gülərdim.

Olsaydı məndə Həzrəti Yusifdəyi hikmət,
Hər bəndəyə zindan qapısından yol açardım
Zindan qapısından yol açardım və qaçardım.
13.07.2014 / 23.43    Müəllifin Cavabı
28.06.2014 / 10.33    Şərhçı:  Elsever ehliqurbet
Ey könül, düşmə bu zindanə durar can üzüvə
Taleyin lütvünə gülməz nə də cacan üzüvə

Yar-vəfasız da məhəl qoymayacaqdır sözüvə
Vəfası olsa idi baxardı çoxdan üzüvə.

Ayrı bir nazəni canan baxacaqdır gözüvə,
Açanda darvaza azadlığa zindan üzüvə.

Sarıla boynuva ki dizləri dəysin dizivə,
Sevincdən ağlayacaq bülbüli-əfğan üzüvə

Arxada qalsın o gündə qəmi-hicrani-kədər
Qapısın açsın o günlə yeni ünvan üzüvə.

Kimin ki, iradəsi olmadı sənsiz dözümə
Sonra peşman baxacaq xəlvəti-pünhan üzüvə

Elsevər, şükr elə Allahıva düşsən zülümə
Deməsinlər sənə qoy naşükür insan üzüvə.
-------------------------------------------
Yasin müəlim sizi bir daha salamlıyıram və sayənizdə mənimsədiyim texnikalara görə sizə daim minətdaram.
Allah sizi məqsədinizə çatdırsın, necə ki bizlərə məqsəd yolunda düzgün istiqamət göstəririb məqsədimizə çatmağa kömək eləyirsiniz. Amin!
13.07.2014 / 23.43    Müəllifin Cavabı
26.06.2014 / 14.23    Şərhçı:  Elsever ehliqurbet
Dərdə dəva yaralı qəlbimə məlhəm anadır.
Dərdimə tab eliyən könlümə bahəm anadır.

Pərvanə tək yığılar başına övlad ananın
Nurlu simalı sitəmdən əriyən şəm anadır.

Gözləri yaşla dola, neyli bəzm şad eləməz
Övladı darda ikən daima dilqəm anadır.

Ana eşqindən uca yoxdu cahan səltənəti,
Şəriyətin möhüründən uca xatəm anadır.

Haqqını etməsə həlal bizə cənnət düşəməz
Qiyamətimdə də rəvanıma həmdəm anadır.

Versin Xuda mənə imkan ki, duraum qulluğuna
Həccim də cihadım da həm də kərbəlam anadır.

əl açandan utanır üz amma üz döndərəməm
Verərəm əsla nəvaziş ona bilsəm anadır.

Atasız qalsada insan deyə bilməz yetiməm
Atasız Isanı bəxş eyliyən Məryəm anadır.

Elsevər, vəsf elə şair qələmiylə ananı,
Varsa eşqə laiq aləm bil o aləm anadır.
13.07.2014 / 23.43    Müəllifin Cavabı
24.06.2014 / 13.20    Şərhçı:  Cahandar Nəzmi
http://m.youtube.com/results?q=Cahandar%20Cabarov&sm=3

daha yeni videolar yüklənir əslində bu linkdə cəmi bir iki şeirim vardır
13.07.2014 / 23.43    Müəllifin Cavabı
23.06.2014 / 14.22    Şərhçı:  Elsever ehliqurbet
Dərdim dağılır hər gecə meyxanələr içrə
Can mürğünü qoymam qala viranələr içrə

Şəmlər ilə bahəm yanıram, fəxr edirəm ki,
Könlüm alışır hər gecə pərvanələr içrə

Hər gün görürəm cəhli bu dünyayə gələndən
Qalmış ümüdün pərdəsi peymanələr içrə.

İnsan dəyişir get-gedə yox çarə cahanda
Tapdm yenə mən carəmi cananələr içrə

Dosdam şərabu-qal ilə, cacanə yanında,
Neylər görəsən qəm mənə həmxanələr içrə?

Düzgün danışan yoxdu fəqət carəsi vasa,
Gəzsən tapılar bəlkə də divanələr içrə

Sağlam sözümün xəstəsi biçarə dolansa
Bir vax tapacaqdır məni əfsanələr içrə

Mən Elsevərəm, kim sözümün aşiqi olsa
Sönməz təbi qürbətdə də biganələr içrə
24.06.2014 / 11.34    Müəllifin Cavabı
22.06.2014 / 18.22    Şərhçı:  Mursud
Azerbaycan net'de bele saytlar gormey gozeldi, eziyyet cekenler cox sagolsun :)
23.06.2014 / 9.47    Müəllifin Cavabı
21.06.2014 / 14.47    Şərhçı:  Elsever Ehliqurbet
Gözümdə qətrələr görüb qınama;
Dünyanın ümmanı dərindir,dərin.
Dərmanım olsada vermə,istəsəm
Səbəbi özüməm bütün dərdlərin.
Səbəbi olmazdım səbəbsizlərin,
Ağlamaq yerinə yalandan gülsəm
Dünyada nə dərdim olardı mənim
Özümü özümdən qoruya bilsəm

Deyirlər mərd yaşa fane dünyada,
Mərdanəlik mərdin evini yıxar!
Harda yox ədalət gedirəm bada,
Qorxuram əlimnən bir xəta çıxar.
Amma gəl xətalar yad olar mənə
Laqeyidlər kimi kənar çəkilsəm;
Dünyada nə dərdim olardı mənim,
Özümü özümdən qoruya bilsəm.

Ümmanə düşmüşəm hicranla dolu
Boğuluram, imdad, üzə bilmirəm.
Həsrətini yarın çəkirəm pünhan,
Neyniyim, bu dərdə dözə bilmirəm
Bəlkə rəhm eyliyib gələrdi yarim,
Onun hər sözünü səsiz götürsəm
Dünyada nə dərdim olardı mənim,
Özümü özümdən qoruya bilsəm.

Ünvanım zindandı Yusifəm indi,
Qapımdan əl çəkmir itin nəfəsi.
Bülbülün çəməndi, çiçəkdi dərdi,
Qızıldan olsada, neynir qəfəsi?
Xoşbəxt dolanardım dünya evində,
Vaxtında elimə, obama, dönsəm!
Dünyada nə dərdim olardı mənim,
Özümü özümdən qoruya bilsəm.

Səbəbi özüməm bütün dərdlərin,
Çox sözü salmadım sayə əzəldən
Kaş dosdu,düşməni seçə biləydim
Həyatda qocalıb düşüncə əldən.
Heyifim gəlməzdi keçən günlərə
Şərəflə yaşayıb, şərəflə ölsəm
Dünyada nə dərdim olardı mənim,
Özümü özümdən qoruya bilsəm.
( Elsevər əhli-qürbət )

Yasin məlim sizin fikrinzcə belə yazıya nə demək olar?
Düzdür heca vəzni əruz deyil, yenədə sizin zənizcə necədir?
24.06.2014 / 11.34    Müəllifin Cavabı
20.06.2014 / 14.06    Şərhçı:  Elsever ehliqürbet
Siz sağ olun Yasin müəlim, sizlərin və qələm ustalarının tərifinə laiq olmaq mənə böyük şərəfdir.
24.06.2014 / 11.34    Müəllifin Cavabı
20.06.2014 / 13.58    Şərhçı:  Elsever ehliqurbet
Gəlişindən xəbər verib nigarım
Çox uzandı mənim bu intizarım

Nəvaziş eylədim ki, yar gələndə,
Mənə cənnət olar soyuq divarım

Neçə vaxdı ümüd verib, gəlmədi
Yatıb qalıb bəlkə çeşmi xumarım

Gələcəkdir, ümüd varam, bu yayı
Yoxsa mənə gözlə deyərmi yarım?

İnan könül!-yoxsa yanar imanım!
Qalmaz daha bir qılca e'tibarım

Bir gün özü vəslə yetər vüsalım,
Nurla dolar zindan evi,-məzarım

Elsevərəm, harda ki var şuarım,
Ucalacaq mənim ODLAR DİYARIM!!!
24.06.2014 / 11.34    Müəllifin Cavabı
18.06.2014 / 20.41    Şərhçı:  Elsever ehliqürbet
Ey könül, bəsdi daha, uyma gözəllər sözünə
Səni canan aparıb verdi qəmin pəncəsinə

Nə günün var ya gecən, baru nəzər sal özünə
Dəli divanə olar çox inanan özgəsinə

Bu gözəllər bəladı, dərdə salan aşiqini
Səni zəvvar eliyər əsli-Kərəm dövrəsinə

Nə məhəbbətlə iş aşmaz, nə də qəm qüssə ilə
Yenə səbr eyləsən Allah yetirər bəndəsinə

Fane dünyada ki eşq fəxri fəlakətdi bizə
Yeni aşiqləri tarix yazır öz səyfəsinə

Günəşin şövləsi məcnuni yaxıb atəşinə,
Baru sən olma ümüd gül çiçəyin kölgəsinə

Qoca dünyaya guman yoxdu, ümüd Allahadı
Dəxi Allah yetirər ruzini şam süfrəsinə

Çoxu can-can deyər ol körpələrin naləsinə
Yenə canın verər axırda anam körpəsinə

Ey könül, bəsdi hamar etdi həyat Elsevəri
Çalışıb salma qəzəlxanı kədər rəndəsinə
18.06.2014 / 22.45    Müəllifin Cavabı
super. 3-cü beytə əl gəzdir. əla fikirlərin var amma
9  10  11  12  13