22.02.2015 / 24.36    Şərhçı:  Röyal Semedov
Dusunek ananin zulmlerinden,
Korpeye verdiyi omur gununden.
Dokquz ay besleyir betninde onu,
Dunyaya getirir zilletle onu.

Gozleyir sebirle o,vaxt gelecek,
Korpesi dil acib ana deyecek.
Bir nece ay otur bir yasi olur,
Korpenin ilk sozu hediyye olur.

Anada korpesin basir bagrina,
Opur uz gozunden can deyir ona.
Tanrinin verdiyi bir hediyyedi,
Bu hezzi yasadir korpesi ona.
23.02.2015 / 16.29    Müəllifin Cavabı
21.02.2015 / 6.53    Şərhçı:  Elsevər əhliqürbət
Sarılıb boynuma, subay zən edib,
Məni sənsiz görən həsrət bu axşam
Düşməzdim dilbərim, böylə bir günə
Yenə baş tutsaydı vəslət bu axşam!

Həsrət gülür mənə, mənsə bezirəm
Yumruğu bərk sıxıb, zorla dözürəm
Bircə mən şəhərdə, yalqız gəzirəm
Qol-boyun dolanır millət bu axşam

Kim bu məhəbbətdə xeyir tapıbdır?
Vamiq suda batıb, Kərəm yanıbdır
Çox adam məcnundan ibrət alıbdır
Qoy mənə də olsun ibrət bu axşam

Aldığım bir dəsdə gülüm gülşənim
Soldu məhs əlimdə, gəlmədi tənim
Sən gəlib görmədin həlimi mənim,
Mənə məzar oldu zülmət bu axşam

Mənə həsrət verir məsləhət sərin,
Dedir Elsevər bəy mesac göndərin.
Yazdım o dilbərə, gəl düşün dərin,
Mən sənə verirəm möhlət bu axşam
22.02.2015 / 19.31    Müəllifin Cavabı
21.02.2015 / 6.51    Şərhçı:  Elsevər əhliqürbət
Sarılıb boynuma, subay zən edib,
Məni sənsiz görən həsrət bu axşam
Düşməzdim dilbərim, böylə bir günə
Yenə baş tutsaydı vəslət bu axşam!

Həsrət gülür mənə, mənsə bezirəm
Yumruğu bərk sıxıb, zorla dözürəm
Bircə mən şəhərdə, yalqız gəzirəm
Qol-boyun dolanır millət bu axşam

Kim bu məhəbbətdə xeyir tapıbdır?
Vamiq suda batıb, Kərəm yanıbdır
Çox adam məcnundan ibrət alıbdır
Qoy mənə də olsun ibrət bu axşam

Aldığım bir dəsdə gülüm gülşənim
Soldu məhs əlimdə, gəlmədi tənim
Sən gəlib görmədin həlimi mənim,
Mənə məzar oldu zülmət bu axşam

Mənə həsrət verir məsləhət sərin,
Dedir Elsevər bəy mesac göndərin.
Yazdım o dilbərə, gəl düşün dərin,
Mən sənə verirəm möhlət bu axşam
22.02.2015 / 19.31    Müəllifin Cavabı
15.02.2015 / 11.33    Şərhçı:  Elsever əhliqürbət
Ay qız, oxumaqdan nə çıxar böylə cahanda
İşsiz qocalar bir yana, işsizdi cavan da
Yurdunda ol istərsədə lap özgə məkanda
Hüsnündə gözəllik gərək olsun bu zamanda

Beş il çalışıb elmi savad oldu rəfiqən
Sən öyrən özündən kimə lazımdı vəsiqən
Görkəmdi, gözəlikdi, bu dünyadə vəzifən
Axran səni bəklər, həmi təyyarə limanda
Hüsnündə gözəllik gərək olsun bu zamanda

Sən füsnükar olsan hamını mat eləyərsən
Rəhbərlə də rəfdarı şokalat eləyərsən
Lazımdısa gər sən də əməlyat eləyərsən
Hərçənd olacaq olmayan işlər də gümanda
Hüsnündə gözəllik gərək olsun bu zamanda

İşrətlə yaşa, ləzzət alıb cümlə-cahandan
Sən oyna, həriflər çıxarar sonra tavandan
Gəl söyləmə kor eşəyə yox fayda samandan
Ulduzları seyr eyləyəcəksən o samanda
Hüsnündə gözəllik gərək olsun bu zamanda

Sən Elsevərin sözlərini bəlkə qanarsan
Keçmişdə sürən ömrüvə birvaxt utanarsan
Çəkdir o samanlıqda kilip, sonra baxarsan,
Serbernar ilə baş-başə pünhan, qocalanda
Hüsnündə gözəllik gərək olsun bu zamanda

Yurdunda ol isdərsədə lap özgə məkanda
Axran səni bəklər, həmi təyyarə limanda
Hərçənd olacaq olmayan işlərdə gümanda
Ulduzları seyr eyləyəcəksən o zaman da,
Serbirnar ilə baş-başa pünhan qocalanda
18.02.2015 / 11.56    Müəllifin Cavabı
15.02.2015 / 7.10    Şərhçı:  Elsevər əhliqürbət
Ey gönül, gəzmə vəfa, çünki vəfasız sənsən
Bütün aləm sağalıb, bircə dəvasız sənsən

Hər görən aşiqə sən işvə satırsan nə edim?
Hamının öz gülü var, qöncə səfasız sənsən

Kimsə yoxdur ki, sənin dərdivə bir çarə edə
Sənə bənzərdi çoxu, sanma həyasız sənsən

Söz verirsən sözü vergüllə deyirsən,bu nədi?
Hər sözün axırı var, nökdə-nidasız sənsən

Sənə bel bağlasa insan, beli vaxsız bükülər,
Ömrü işrətdə keçən ahu-nəvasız sənsən!

Xəbərin yoxdu xəbərdən, oyan ey qafil, oyan
Hamı həq yoldadı gəl bircə rizasız sənsən!

Səs verir eşqə bəşər gəl ki sənə kar eləmir
Bütün aləm oyanıb, bircə sədasız sənsən

Sən kimi dilbər olan yerdə həyat tənə edər,
Öldürən Elsevəri dərdi şəfasız, sənsən!!!
18.02.2015 / 11.56    Müəllifin Cavabı
15.02.2015 / 3.50    Şərhçı:  Elsevər əhliqürbət
Səni yar verməsələr mən götürüb baş gedərəm.
Alaram qollarıma, ol mənə sirdaş, gedərəm.

Tək qalıb cöldə fəqan etməyə məcnun deyiləm,
Ayrı bir ölkəyə canan ilə birbaş gedərəm.

Nə karadır dəli-Məcnun mən olan yerdə, gözəl?
Sən qalan səmtə tutub üz, dərə-dağ-daş gedərəm.

Gəl ki, canan, mənimlə getmək əgər istəməsən,
Sıxaram alnıma qurşun, gözü qan-yaş gədərəm.

O mənim dövrümə Həvvadı ki Adəm də mənəm.
Cənnəti tərk eləyə mən ona yoldaş gedərəm.

Yoxdur aləmdə vəfa, var bizim öz aləmimiz,
Bilsə hər kimsə deyər; sizlərə qardaş, gedərəm.

Elsevər aşiqinin həməşə sözdür nəşəsi,
Mənə mehman olanın qəlbinə mən xoş gedərəm.
18.02.2015 / 11.56    Müəllifin Cavabı
14.02.2015 / 3.30    Şərhçı:  ad
Sevənlərin bayramıdır, təbrik edək sevənləri
Sevib sevilsin vətənim, gəl unudaq keçənləri

Deyin bilənlər nədir eşq, ənənəni unutmayın
Sevin sevənlər gününü, sizə dəyər verənləri

Çiçəklərin ən gözəlin yarə verib yad eyləyin
Utandırın sözlə şirin, hətda yolu ötənləri

Həyatə kim versə dəyər sevgi onun yarı olar
Verən məhəbbətdi ruhu,ruhə verin dədənləri

Küsənlərin dərdi keçər əsla bu gün barışsalar
Bu gün sevənlər günüdü,darə çəkər küsənləri

Ey Elsevər, vəsf elədin böylə gözəl şən əsəri
Gəl indi biz təbrik edək ömrü gözəl edənləri

{ ömrü gözəl edənlər dedikdə qadınları nəzərdə tuturam }
18.02.2015 / 11.56    Müəllifin Cavabı
13.02.2015 / 22.56    Şərhçı:  Elsever əhliqürbət
{ əruz qoşma, mütəqarib bəhəri }
Fə'Ulün fə'Ulün fə'Ulün fə'Ul
(100 100 100 10)

Dedim,ey gözəl qız,gözəldir gözün
Baxıb gördüyün göz şəfadır, dedi
Ləbindən öpərdim dedim dilbərə
Dərd verdi gözündən, cəzadır dedi.

Dedim ki yamandır sənin xislətin
Bu xislətlə olmaz, qədir-qiymətin
Soruçdum səbrsiz, nədir niyyətin
Sevincək, lal olmaq rəvadır dedi.

Dedi sevməsinlər sevənlər məni
Sevənlər gözümün olur düşməni
Dedim bəs nə işdir sevirlər səni?
Mənim dərdim əsla səfadır dedi

Məhəbbət gözəldir, əsil sadiqə
Məhəbbətdir insan üçün xariqə
Soruçdum sevilmək nədir aşiqə?
Gülümsündü, sonra bəladır dedi

Dedim, Elsevərçün vacibdir sonu
Dəyişməz şən olsaq həyatın donu
Yəqin bilməsəydim sevərdim onu
Sonundan çəkindim, çəfadır dedi
18.02.2015 / 11.56    Müəllifin Cavabı
13.02.2015 / 20.05    Şərhçı:  Cahandar Nəzmi
Bir çoxsu verib göydən göydən yerə endirdi,
Düşdü paqonun üstə ulduzlar özün dartdı.

Dövran elə dövr etdi, imanları titrətdi,
Haqq əhli olan yerdə haqsızlar özün dartdı.

Dünyaya açıldıqca məhrəmmiz açıq qaldı,
Quşlar Dubaya uçdu, quşbazlar özün dartdı.

Dərrakəli insanla nadan necə oxşardı?
Ariflər elm ipni, qanmazlar özün dartdı.

Narkotika femnizm, Qərb vurdu bizim nəslə,
Oğlanlar əyildikcə çox qızlar özün dartdı.
18.02.2015 / 11.56    Müəllifin Cavabı
07.02.2015 / 17.46    Şərhçı:  Ağafaruq Nardarani
BAKIMIZA QURBANDU BİZİM CANIMIZ

Tanınıbdur vətənimin yerində ,
Məqamıdur qədəmgah ətəyində,
Yaranıbdur Xəzərin sahilində,
Dənizə baxır Zığ inən Hövsanımız.
BAKIMIZA QURBANDU BİZİM CANIMIZ

Bərəkətli xırla tanınar Zirə,
Mehman olaq qədim Qala kəndinə,
Bağlariynən ad qazanıbdur Binə,
Dalğaları nəğməli Türkanımız.
BAKIMIZA QURBANDU BİZİM CANIMIZ

Həmişə dayağ olub bizim milletə,
Neçə dahi bəxş eliyib cəmiyetə,
Hər fəsldə bənziyirdü r cənnetə,
Şüvalan, Mərdəkanmız, Şağanımız.
BAKIMIZA QURBANDU BİZİM CANIMIZ

Sevilirsən qızıl qumlu Bilgəhim,
Gözəllik bəxş edib sənə İlahim,
Təsvir edib şəninə tərif diyim,
Qəsri-ərən,ey güli xədanımız.
BAKIMIZA QURBANDU BİZİM CANIMIZ
Abşeronun bəzəyidür Zağulba,
Bağlar içrə gözəldür Vişnovka,
Mərd oğullar böyütmisən Buzovna,
Sənsən bizim şöhrətimiz şanımız.
BAKIMIZA QURBANDU BİZİM CANIMIZ

Dünya bağ olsa Bakı bənzər gülə,
Sabunçuynən yanyanədür Bülbülə,
Bu torpağ qədimnən adlanıb Xilə,
Bu adnan tanınır Əmrecanımız.
BAKIMIZA QURBANDU BİZİM CANIMIZ


Doğma kəndimizdür ən əziz məkan,
Söz-sənət ünvanı qədim Nardaran,
Bu torpaqda yoğrulubdu qanımız.
BAKIMIZA QURBANDU BİZİM CANIMIZ

Bu yerlərdə gözəldü kənd həyətı,
Gəlin gəzəy Pirşağını ,Zabratı,
Dəyərlidür Meştağanın camatı
Odur bizim ən əziz ünvanımız.
BAKIMIZA QURBANDU BİZİM CANIMIZ


Biz olmişig bu torpağın heyranı,
Gözəlligdə axı bu kəndə tay hanı
Cənnət məkanıdur onun hər yanı
Həm əziz həm doğma Kürdəxanımız.
BAKIMIZA QURBANDU BİZİM CANIMIZ

Atəşgahinən tanınar Suraxanı
Qarə qızıl yatağıdur Balaxanı
Dalğalardan qüvvət alan Novxanı
Hər övladun bizim qəhrəmanımız
BAKIMIZA QURBANDU BİZİM CANIMIZ

Bakılılar da tanıyır Şıx kəndini,
Bibiheybət nazil axan bəndini,
Qoruyubdur Həzrəti Həkiməni
Müqəddəs ocağımız-limanımız.
BAKIMIZA QURBANDU BİZİM CANIMIZ

Vətənimizdə çoxdu qalanın sayı,
Qız Qalası azadlığın harayı,
İçərişəhər, Şirvanşahlar Sarayı
Danışan daşlardu xanimanımız.
BAKIMIZA QURBANDU BİZİM CANIMIZ


Biz gəzərig həmşə qədim yerləri,
Sovetskiy bir də İçərişəhəri,
Unitmiyeg köhnə kənddü Biləcəri,
Aşinalar cəmləşən məkanımız.
BAKIMIZA QURBANDU BİZİM CANIMIZ


Vardu bizim kənddə külahfərəngi,
Ətrafında ağ zəfəran çələngi,
Meşmeşənin qeysinin sarı rəngi,
Olub bizim dərdlərə dərmanımız.
BAKIMIZA QURBANDU BİZİM CANIMIZ

Kəndimizim vardu belə adəti,
Bəy hamamına getməlidir bəy qəti,
Dərviş toyu qoruyur şəriyəti,
Bu cür keçir bizim toy nişanımız.
BAKIMIZA QURBANDU BİZİM CANIMIZ


Fatmeyinin gözəl meynə bağları,
Qobunun var feyzəli torpaqları,
Şad eliyir hər gələn qonağları,
Cənnətimiz rövzeyi-rizvanımız.
BAKIMIZA QURBANDU BİZİM CANIMIZ

Allah bağışlasun fağır fasiqi,
Biz də olaq saleh əməl sahibi,
Xəlqimiz də Əhli-Beyt aşiqi,
Vardu bizim dinimiz imanımız.
BAKIMIZA QURBANDU BİZİM CANIMIZ

İnsan gəreg layiq ola nəslinə,
Bağlı ola torpağına əslinə,
Biz istiyeg bütün Bakı əhlinə,
Kömeg olsun Xaliqi-Sübhamız.
BAKIMIZA QURBANDU BİZİM CANIMIZ

Qürur duyər hərə öz vətəniynən,
Öz şəhəriynən doğma məskəniynən,
Arxeyin ol ! gözəl Bakı səniynən,
Fəxr eliyir Azəribaycanımız,
BAKIMIZA QURBANDU BİZİM CANIMIZ

09.02.2015 / 19.05    Müəllifin Cavabı
9  10  11  12  13