11.12.2013 / 8.53    Şərhçı:  Elihuseyn Ceferi
Salam olsun soz ehline
11.12.2013 / 10.29    Müəllifin Cavabı
Salam qağa gözəl qəzəldir təbrik edirəm
09.12.2013 / 22.26    Şərhçı:  Cahandar Nəzmi
Salam. uzun müddətdən sonra nəhayət yenə qarşınızdayam :)

Qış günü tək-tənha soyuqdan dondu
Mənim məhəbbətim, mənim hisslərim.
Yalnızca sevgiyə, eşqə qızındı
Mənim məhəbbətim, mənim hisslərim.

Sevdim, sevilmədim, beşim üç oldu,
Cəhd etdim sevilim, sonu heç oldu.
Sındı, tapdalandl, öldü,puç oldu
Mənim məhəbbətim, mənim hisslərim.

Sevgilim vermədi önəm sözümə,
Lap nifrət elədim özüm özümə.
Durub məlul-məlul baxdı üzümə
Mənim məhəbbətim, mənim hisslərim.

Çox verdim, az aldım həyatdan, inan.
Səmaya baxıb ah çəkdi durmadan
Özün yara qurban eyləyən zaman
Mənim məhəbbətim, mənim hisslərim.

Bir budaq oldu ki, şaxələnmədi,
Bir çiçək oldu ki, pöhrələnmədi,
Yarın sevgisindən bəhrələnmədi
Mənim məhəbbətim, mənim hisslərim.

Yarımın verdiyi zəhəri içdi,
Ölərkən fikrindən gör nələr keçdi!
Gözü açıq halda dünyadan köçdü
Mənim məhəbbətim, mənim hisslərim.
11.12.2013 / 10.43    Müəllifin Cavabı
09.12.2013 / 2.02    Şərhçı:  ELNURƏ AĞAZADƏ
ELNURƏ AÖAZDƏ-AZƏRBAYCAN QADINI

Daim əzəmətli çəkilir adın,

Qürurlu mətinli tarixdə ərsən

Dünya qadınına tarixdə örnək,

Kiri məğlub edən Tomristək nərsən.

***

Sevgidə Leylisən, Məcnuna layiq,

Dastanda Əslisən Kərəmə sadiq

Döyüşdə Həcərsən Nəbiyə layiq,

Bu gün Fərizəsən İlhama sadiq.

***

İsgəndər məğrurdu öz şöhrətiylə,

Ona qalib gəldin söz hikmətinlə

Nüşabə adınla gözəl Bərdəyə,

Şahı baş əydirdin ər qüdrətinlə.

***

Vətənə layiqsən elə layiqsən,

Sağlamlıq bəxş edən gözəl təbibsən

Xalq xilaskarı Heydər sevgisi,

İlhamın anası Zərifəsən sən.

***

Dünya ölkələrin gəzir sorağın,

Xalqa xidmətinlə əməllərinlə

Sevir xalqın səni böyük sevgiylə,

Mehriban baxışlı Mehriban sənsən.

***

Gözəl səsin ustadı sənsən,

Səhnə bülbülüsən ölməz Şövkətsən

Muğamda Tükəzban, segahda Sara,

Dünya şöhrətli Zeynəb səsisən.

***

Əməyə hörmətin var əməksevərsən

Xalq qabaqcılı Qızqayıt kimi,

Zəhməti sevərsən Şamama kimi,

Torpağa can qoyan el qızısan sən.

***

Elmlər doktoru böyük alimsən,

Daim fəaliyətli həyat yolunda

İlk Azəri qadını böyük şərqşünas,

Xalqın qızı Aidasan sən.

***

Döyüşdən qorxmayan gülləyə qurban,

Salatın adınla sən bir şəhidsən

İgidlər içində Gültəkin kimi,

Namusun qeyrətin sən tək rəmzisən.

***

Şərqdə siyasətə ilk addım atan

Saraxatun sən, ilk diplomat sən,

Düşməndən qorxmayan sözü haqq deyən,

Odlar yurdunun Qənirəsisən.

***

Şairin adısan dildə andısan,

Müşfiqin Dilbəri dillər əzbəri

Hüseynin yarısan Müşkinazısan,

Qəmli könüllərin həsrət səsisən.

***

İdmanda qalibsən yer üzündə sən,

Qara kəmər sahibi Zülfiyəsən sən

Ölkələr dolanıb şahı mat edən,

Qaliblər qalibi Aynurda sən.

***

Ana vətənə qəzəllər qoşan,

Sözə dəyər verən Natavansan sən

Rübai ustadı Məhsəti kimi,

Nikbin fikirli Mirvarisən sən.

***

Ramil tək oğulun anasısan sən,

Səbirin, dözümün arxasısan sən

Həzi,İsrafil,Mübariz kimi,

Ölməz şəhidlərin anasısan sən.

***

Başında kələğay aşıq sinəli,

Ələsgər tərifli Pəridə sənsən

Sarı gəlinin dillər əzbəri,

Kaman ustadı Şəfiqə sənsən.

***

Yada düşəndə dodaqlar gülən,

Fatma,Mərziyyə,Nəsibə sənsən

Kino ulduzları Leyla,Nəcibə,

Afaq,Həmidə, Məleykə sənsən.

***

Dədəm qorqud ad qoydu qıza gəlinə,

Banıçiçək sadiqdi öz Beyrəyinə

Burlaxatun qırx qızla bulaq başında,

Qarı dağ çiçəyi Günel də sənsən.

***

Göyçək Fatma ad açdı gözəlliyiylə,

Koroğlu fəxr etdı öz Nigarıyla

Əminə rəqs etdi öz Turacıyla,

Dünyanı fəth edən tək gözəl sənsən.

***

Cəsur türk qızısan türkün səsiylə,

Odlar yurdunun Azərisisən

Opera səsinlə Fidan ,Xuraman,

Əvəzsiz bir səslə Florasan sən.

***

Ölməz sevgilə tarixə düşən,

Qız qalası tək abidəsən sən.

Möminə xatun türbəli ziyarətgahın,

Dinə inanc yeri ümid yerisən.

***

Ölkəni tanıdın bütün dünyaya,

Gənclərin çağırış Leyla səisən

Gözəl duyğuyla,saf arzularla,

Ümidli qəlblərin Arzu səisən.

***

Gözəl verlişlərin aparıcısı,

Ofelya,Roza,Şəfiqəsən sən

Bu gün efirin gözəl ulduzu

Nərgizsən,Nanəsən, Xoşqədəmsən sən

***

Dünya heyrandı Aysel səsinə,

Gözəl qamətli Səfurəsən sən

Ölkənin fəxri dillər əzbəri,

Avroviziya qalibi Nigar Camal sənİncə belli boylu-buxunlu,

Gözəl qızlara müasir dəbli

Moda bəxş edən sevib-sevdirən,

Çələng tək bəzəyən Fəxriyyəsən sən.

***

Sözə nəğmə qatan şirin bəstəsən,

Nota ahəng qatan zərif mənasan

Elza ,Ruhəngiz,Xanım,Nailə,

Duyan qəlblər bəstəkarısan.

***

İlhaməsən Primadonnasan,

Brliyantsan zərif qəlblisən

Həzin səslə qəlblər titrədən,

Könül ovsulayan Xumar səsisən.

***

Aysan, günsən Aygün səsisən,

Bir parlaq ulduzsan Röya səsisən.

Qarabağ şikəstəli Səkinə səsi,

Mələk sən,Könül sən incə cəh-cəhsən.

***

Gözəl rəsimlərin ustadı sənsən,

İncinin sədəfin bəyazı sənsən

Xalıda butanın ustası sənsən,

Xınalı əllərin naxışı sənsən

***

İdealı azadlıq eşqi azadlıq,

Azad qadının Aynur səsisən.

Cabbarın sevil tək qəhrəmanının,

Bu gün Lalətək davamı sənsən.

***

Toyların keçər el adətiylə ,

Vağzalı sədalı zurna-qavallı

Qızlar əl xınalı zərli-zibalı,

Başında duvağlı gözəl gəlinsən.

***

Ailə varlığın ana saflığın ,

Sadiq qadın kimi qoruyan sənsən

Bu dünyada nə çox ana var,

Balana can deyən tək ana sənsən.

***

Elnurə fəxr edir el qızlarıyla,

Əzilməz qadının vüqar səsisən.

Gələcək nəsilə öyüd-nəsihət,
Hələ çox anaların anası sənsən
11.12.2013 / 10.43    Müəllifin Cavabı
08.12.2013 / 20.49    Şərhçı:  Qevimi


Ey dil, imanə gəlib, get bu şəriət yolunu,
Mərifət əhli olub seyr et,həqiqət yolunu.

Kim ki,Allahı sevərsə gedəməz qeyri yolu,
Kamil insan tutar əlbəttə fəzilət yolunu.

Gördü qəlbin gözü ilə uca Allahı Əli,
Arif ol,sən də ki,gör əhli-bəsirət yolunu.

Etiqadı puç olan çoxdu bu gün maddəçilər,
Onlar ən doğru bilir məhz təbiət yolunu.

Həqq sözü əqli çaşan dərk eləməz əslində,
Hanı aqil tuta əql ilə nəsihət yolunu.

Rahi-Həqq üzrə ki,sabitqədəm olsan hərgah,
Gedəsən razı olub dərdü müsibət yolunu.

Müstəqimdir yolun Allahə Qəvimi,şükr et,
Durmadan eylə davam bax bu əzimət yolunu.
10.12.2013 / 11.37    Müəllifin Cavabı
08.12.2013 / 20.45    Şərhçı:  Qevimi
Ey İlahim, ol qədər vardır günahim, əfv qıl,
Ol qədər vardır günahim,ey İlahim, əfv qıl.

Hər kimin olsa günahı əfv edən sənsən yəqin,
Mən də bir kəmtər qulam,ey Padişahım, əfv qıl.

Tövbəvü imanə gəldim, dini-İslamdır yolum,
Aqibət dərk etmişəm sənsən pənahım, əfv qıl.

Ta ibadət əhli oldum, çün hidayət etmisən,
Rahi-Həqdən özgə yoxdur doğru rahim, əfv qıl.

Əhdimə sadiq qalıb oldum vəfalı aşiqin,
Bivəfa dünyayə yox meylü təmahım,əfv qıl.

Vacibati-dini-İslam öyrənib,etdim əməl,
Taətimlə açmişam Yarəb,səbahim,əfv qıl.

Ey Xuda,məzlum Qəvimiyəm,özün imdadə yet,
Göylərə çıxmaqdadır fəryadü ahim,əfv qıl.
10.12.2013 / 11.35    Müəllifin Cavabı
super
08.12.2013 / 20.45    Şərhçı:  Qevimi
salam olsun soz ehline
10.12.2013 / 11.36    Müəllifin Cavabı
08.12.2013 / 20.42    Şərhçı:  Elihuseyn Ceferi
Şərəfi-eşqi-vətən namusu vicdanlılarındır,
Bu da aiddi bizə, Azəribaycanlılarındır.

Qəm yükün kim daşıyar çiyni üzərində, cəsurdur,
Cəsur olmaq şərəfi hər zaman imanlılarındır.

Düşmənin imkanı yox qalib ola bizlərə qarşı,
Qalib olmaq hünəri cəngdə imkanlılarındır.

Nifrət eylər bütün aləm bizim üdvanə cəhanda,
Hörmətü izzət isə şöhrət ilə şanlılarındır.

Şöhrətü şanə müvəffəq bizik aləmdə yəqindir,
Çün zəfər əzmi ilə cəng eləmək canlılarındır.

Tarixi-keçmişimiz dəhrə igidlərlə əyandır,
Qalib olmaq hünəri bizdə dəliqanlılarındır.

Cəfəri, şerin ilə şöhrətü ad-sanı qazansan,
Uyma ad-sanə ki, dövran bu gün ad-sanlılarındır.
10.12.2013 / 11.36    Müəllifin Cavabı
08.12.2013 / 20.38    Şərhçı:  Elihuseyn Ceferi
Vətənə ana dediksə, ona imtina olarmı,
Ona layiq olmasaq biz, o bizə ana olarmı?

Ana borcunu bizimçün ödəmək çətin olubsa,
Necə qaytaraq bu borcu biz axı ona, olarmı?

Odur öz əziz balasın sevərək, əzizləyən kəs,
Bəs onun kimi müqəddəs bəşər oğluna olarmı?

Bizə qayğı göstərib, həm qucağında bəsləmişdir,
Gəl onun yolunda ömrü yetirək sona, olarmı?

Ürəyi alışdı, yandı bizim uğrumuzda hər gün,
Hanı bir ürək onun tək alışıb, yana, olarmı?

O hənalı saçlarından öpüm, ayrılım nə cür mən,
Kaş özüm dönüb olaydım saçına həna, olarmı?

“Ana” kəlməsiylə daim ucalıb sözün binası,
Anasız da Cəfəri, heç ucalan bina olarmı?
10.12.2013 / 11.36    Müəllifin Cavabı
08.12.2013 / 20.28    Şərhçı:  Elihuseyn Ceferi
Yenə könlüm dolaşıb doğma ocağ eşqi ilə,
Uçmaq istər o diyarə Qarabağ eşqi ilə.

Bircə gün görməsəm hərgah gecə röyadə onu,
Qəmli könlüm alışar dərdi-fərağ eşqi ilə.

Elimin torpağın ağuşimə almazsam əgər,
Həsrətindən ölərəm isti qucağ eşqi ilə.

Dağlar üçün, meşələrçün gözüm həsrətdə qalıb,
Quruyub dil-dodağım çeşmə bulağ eşqi ilə.

Dinlədikcə o xoş avazını gül bülbülünün,
Ürək istər alışıb, od tuta bağ eşqi ilə.

Gecə-gündüz ana torpaq məni səslər Ya Rəb,
Çünki mən sevdim onu körpə uşağ eşqi ilə.

Əhsən ey Cəfəri, aşiqliyinə söz yoxdur,
Millətin dərdi çəkib sinənə dağ eşqi ilə.
10.12.2013 / 11.36    Müəllifin Cavabı
08.12.2013 / 20.20    Şərhçı:  Elihuseyn Ceferi
salamun aleykum
10.12.2013 / 11.36    Müəllifin Cavabı
9  10  11  12  13