25.12.2014 / 14.08    Şərhçı:  Elsevər əhliqürbət
Ləbləri qönceyi-gül, bənzədirəm rənayə
Gözümə baxsa qəmər əks olunar dəryayə

Elə bir şuxi-təravət görürəm mən onda,
Qorxuram döndərə axırdə məni şeydayə

Qəmzəli huriyə, çün, meyli olanlar çoxdu,
Həm də çox aşiqi salmış əbədi qovğayə

Ey bəlakeş, bu həyat içrə evin məhbəsdi
Çüki dil olmuş əsir mahi-mələk-simayə

Mən cinunun izini görmüşəm ey Leylalər
Çoxalıbdır daha, sığmazlar olar səhrayə

Sevənin hali cinunu, demə, təsvir etmir
Gəl də düş əhli-pərişan evinə-sevdayə

Elsevər, vəsfi-xəyaldan yaradır hər şair
Yaz həqiqət sən ara bir düşəcək əsnayə
31.12.2014 / 24.35    Müəllifin Cavabı
25.12.2014 / 14.04    Şərhçı:  Elsevər əhliqürbət
Ey gözəl, bəsdi daha, çəkməyəcəm həsrətini
Çün ki gördüm gecə sevdayə olan hörmətini

Qoydun ahu-zar içində məni sən tərk elədin
Nə rəvadır ki gözüm görsün əzab möhlətini.

Bir ömür var, yarısın aldı həyat, getdi hədər.
Bilmədim mən də əzəl zərrə qədər qiymətini

İndi sən ömrümü xar eyləyə bilməzsən əbəs
Bəsdi gördüm bu həyatın bu qədər zülmətini

Eşqinən qəlbə səfa düşməsə, bil, eşqi deyil
Sevməyənlər bilə bilməz bu dəmin kərmətini

Sən sevən olsa idin bağrımı qan etməz idin
Sevmədin sən daha sındır mən olan ülfətini

Nə qədər olsadə mənfim demə yoxdur ürəyi
Sevən insan yola atmaz sevənin müsbətini.

Sən itirdin məni tapdı yenə ilham mələyim
Gətirər şeyri şüvar Elsevərin qismətini

31.12.2014 / 24.35    Müəllifin Cavabı
19.12.2014 / 17.44    Şərhçı:  Elsevər əhliqürvət
Bir mənəm, birdə sənin hüsnü-cəmalın gecələr
Sübhəcən qəyyum olur gəlsə xəyalın gecələr

Min öpüşdürsə varın, borcunu ver, ar eləmə
Qalanı sonra gətirsin bu vüsalın gecələr

Gah özündən danışar, gahi rəva ərz eləyir
Gah deyir bütpərəs ol məndə hilalın gecələr

Alıram qollarıma, mən, gözəli ram edirəm
Döyüşür, yoxmu deyir əqli-kəmalın gecələr

Deyirəm, ey gözəlim, ol dəli canan, bəri gəl
O deyir, yox, qoy olum mehri-əyalın gecələr

Deyirəm busələrin bəlkə xəyaləndi, deyir;
Bu xəyal olsa keçinməzdi məlalın gecələr

Elsevər, keçsə xəyalın səhəri səbr elə sən
Olmasın yaşlı gözün, qəmli cəlalın, gecələr
20.12.2014 / 23.42    Müəllifin Cavabı
19.12.2014 / 17.43    Şərhçı:  Elsever əhliqürbət
Saldın məni əldən, rəzil etdin yara sevda
Bəsdir daha əl çək ürəyimnən, qara sevda

Sevda yolu düz yoldu onun səmti Hərəmdir
Məcnunları, məş'ur eləyən sözdü-qələmdir
Bir yerdə yanan sevgidə əsli və Kərəmdir
Boş şeydi qalan, sözdü düşüb əşara sevda

Saldın məni əldən rəzil etdin yara sevda
Bəsdir daha əl çək ürəyimnən qara sevda

Loğmanə gəlib dərdimi mən eylədim əyyan
Vaxsız dilədim eşdə düşən qəlbimə dərman
Loğman isə ərz eylədi; yoxsulsan, ey insan
Bir bax nə gözəldir, kalan olsa para, sevda

Saldın məni əldən rəzil etdin yara sevda
Bəsdir daha əl çək ürəyimnən, qara sevda

Dünya belə əvəldən olab, çün ki yalandır
Qəlbində sevən iblisi məhs əhli-imandır
Gözlər dolu yaşdırsa ürəklər də virandır
Nadanlıq üzündəndi yetişmir kara sevda

Saldın məni əldən rəzil etdin yara sevda
Bəsdir daha əl çək ürəyimnən, qara sevda

Dilbər başa düşseydi uyub varə qəfildən
Baxmaz idi bir an dönüb əğyarə qəfildən
Hər qəlbi vəfasız düşəcək darə qəfildən
Çox dilbəri salmış yönü pis yollara sevda

Saldın məni əldən rəzil etdin yara sevda
Bəsdir daha əl çək ürəyimnən qara sevda

Sevdayə düşən yazsada yüzlərlə hekayət
Eşq əhlinə olmaz yeni bir söz dönüb ibrət
Çünki hərə bir üzdə görür eşqi məhəbbət
Keyf əhlinə işrətdi bu, məzlumlara sevda

Saldın məni əldən rəzil etdin yara sevda
Bəsdir daha əl çək ürəyimnən qara sevda

Ey Elsevər, ah eyləmə, sevdandı çirağın
Get zirvəyə əlbətdə sürüşməzsə əyağın
Bir gün sənə dünyanı verər körpə uşağın
Sən təslim olarsan açılan qollara sevda
20.12.2014 / 23.42    Müəllifin Cavabı
19.12.2014 / 11.08    Şərhçı:  Elsevər əhliqürbət
Bir mənəm, birdə sənin hüsnü-cəmalın gecələr
Sübhəcən qəyyum olur gəlsə xəyalın gecələr

Min öpüşdürsə gəlib borcunu ver, ar eləmə
Məni məndən qoparar böylə vüsalın gecələr

Gah gülər, gah danışar, sevgili cananə mənə
Qoy deyər rövşən olum yoxdu hilalın gecələr

Alıram qollarıma, mən, gözəli ram edirəm
Desədə yoxdu sənin əqli-kəmalın gecələr

Deyirəm, ey gözəlim, ol dəli canan bəri gəl
O deyir, yox, qoy olum körpə əyalın gecələr

Deyirəm söylə xəyal içrə səfadırmı, deyir,
Bu xəyal olsa azalmazdı məlalın gecələr

Elsevər, getsə xəyalın yenədə, səbr elə sən
Olmasın yaşlı gözün, qəmli cəlalın, gecələr
20.12.2014 / 23.42    Müəllifin Cavabı
19.12.2014 / 11.07    Şərhçı:  Elsevər əhliqürbət
Saldın məni əldən rəzil etdin, qara sevda
Bəsdir daha əl çək ürəyimnən, yara sevda

Sevda yolu düz yoldu onun səmti Hərəmdir
Məcnunları, məş'ur eləyən sözdü-qələmdir
Eşqin daha bir rəmzi də vardırsa Kərəmdir
Boş şeydi qalan, sözdü düşüb əşara sevda

Saldın məni əldən rəzil etdin, qara sevda
Bəsdir daha əl çək ürəyimnən, yara sevda

Loğmanə gəlib dərdimi mən eylədim əyyan
Vaxsız dilədim eşdə düşən qəlbimə dərman
Loğman isə ərz eylədi; yoxsulsan, ey insan
Bir bax nə gözəldir, kalan olsa para, sevda

Saldın məni əldən rəzil etdin, qara sevda
Bəsdir daha əl çək ürəyimnən, yara sevda

Dünya belə əvəldən olab, çün ki yalandır
Qəlbində sevən iblisi məhs əhli-imandır
Gözlər dolu yaşdırsa ürəklər də virandır
Nadanlıq üzündəndi yetişmir kara sevda

Saldın məni əldən rəzil etdin, qara sevda
Bəsdir daha əl çək ürəyimnən, yara sevda

Dilbər başa düşseydi uyub varə qəfildən
Baxmaz idi bir an dönüb əğyarə qəfildən
Hər qəlbi vəfasız düşəcək darə qəfildən
Çox dilbəri salmış yönü pis yollara sevda

Saldın məni əldən rəzil etdin, qara sevda
Bəsdir daha əl çək ürəyimnən, yara sevda

Sevdayə düşən yazsada yüzlərlə hekayət
Eşq əhlinə olmaz yeni bir söz dönüb ibrət
Çünki hərə bir üzdə görür eşqi məhəbbət
Keyf əhlinə işrətdi bu, məzlumlara sevda

Saldın məni əldən rəzil etdin, qara sevda
Bəsdir daha əl çək ürəyimnən, yara sevda

Ey Elsevər, ah eyləmə, sevdandı çırağın
Get zirvəyə əlbətdə sürüşməzsə əyağın
Bir gün sənə dünyanı verər körpə uşağın
Sən təslim olarsan açılan qollara sevda
20.12.2014 / 23.42    Müəllifin Cavabı
18.12.2014 / 23.19    Şərhçı:  Mövlud Ağamməd
Sevdim.gecə-gündüz səni həsrətlə düşündüm....

Sevdim,gecə-gündüz səni həsrətlə düşündüm,
Ömrüm keçəcək dərd ilə,zillətlə düşündüm.
***
Almış məni qəm cənginə,hər gün çoxalır dərd,
Dərdim mənə həmdəmdi məhəbbətlə düşündüm.
***
Sən mənlə keçən günləri çoxdan unudubsan,
Mən dərdə düşüb hər günü möhnətlə düşündüm.
***
Hey arzuladım,fikri-xəyalaınla dolandım,
Hər an səni andım da xəyalətlə düşündüm.
***
Çox gözləyə bilməz səni Mövlud,bu diləklə
Bir gün dönəcəksən mənə adətlə,düşündüm.

14.12.2014.Zərdabi.Mövlud Ağamməd
19.12.2014 / 23.03    Müəllifin Cavabı
Gozeldir
18.12.2014 / 3.42    Şərhçı:  Elçin Tağıyev
Tanrım bəzəyib aləmi hər cür bəzəyiylə
Zülmətləri nura bürüyüb şəms-qəməriylə.
*
Hər bir fələyin öz işi var öz qədərində
Ulduzları göylərdə düzüb nur çəkiciylə.
*
Qüdrət qələmiylə yazıb qanunları bir-bir
Cümlə alimləri heyrətdə qoyub öz əsəriylə.
*
Kamali-izzətinə səcdə edir küllü xəlayiq
Nizami-rüxsətilə əks eləyir çilvələriylə.
*
Varlığın surətidir ol sənəmin şölələri
Şeyda-bülbül oxuyur ol gözəlin nəğmələriylə.
*
Xilqətin hər mayası ruhu əzizdir ey əziz
Varidat dövr eləyir dəhrü-zaman xanələriylə.
*
Gizli-aşkarda nə var bilmədədir sahibi-nur
Elçinə ilham edir hər sözü öz diqtələriylə.
Müəllif : Elçin Tağıyev 23.11.2014
18.12.2014 / 22.52    Müəllifin Cavabı
18.12.2014 / 3.40    Şərhçı:  Elçin Tağıyev
Hər gözəllikdə görüb mən ona əhsən deyirəm
Ali qüdrətdə olan qüdrətinə nur deyirəm.
Onu göstər dedilər Musa kimi hər birisi
Hər xeyir işdə görüb mən onu aşkar deyirəm.
Elminin çilvələri surəti-aləmdə gəzir
Ədalət tövhəsini bəxhş eləyəndir deyirəm.
Eşqinin mehrabıdır sevgi dolu şanələri
Hər məhəbbətdə olan mən ona canan deyirəm.
Aç könül gözlərini seyr elə daim gözəli
Gecə-gündüz mən onun şəninə tərif deyirəm.
Xalqına xidmət elə faydalı işlərdə yarış
Sənə hörmət gətirən xoş sözə allah deyirəm.
İsminin şölələri aynana əks eyləyəcək
Sil könül paslarını gör necə parlar deyirəm.
O əzizdir ki mənə yazdırır hər kəlmələri
Səbəbkar Elçin olur o nə deyir mən deyirəm.
Müəllif :Elçin Tağıyev
18.12.2014 / 22.52    Müəllifin Cavabı
18.12.2014 / 1.46    Şərhçı:  qedir
salam
18.12.2014 / 22.52    Müəllifin Cavabı
9  10  11  12  13