04.01.2014 / 21.35    Şərhçı:  meyxANA
ELA
06.01.2014 / 22.16    Müəllifin Cavabı
03.01.2014 / 11.00    Şərhçı:  Elsevər Əhli-qürbət
Salm Cavid qardaşımız. sizi mən tam başa düşə bilmirəm. təbii ki ana bətnindən insan sərraf doğulmur. mən öyrənməməyi eyib saydığım üçün sizinlə zəngləşmək və ya münasib əlaqə saxlamaq istəyərdim. rusiyada olmağıma baxmayaraq sizinlə zəngləşməyə hazıram. mənim poçtama telefonunuzu ya skayp ünvanınızı yazın.bilmədiyimi öyrənsəm şad olaram. ünvan;ielsevar@mail.ru hər vaxt.
06.01.2014 / 22.16    Müəllifin Cavabı
01.01.2014 / 22.03    Şərhçı:  Elsevər Əhliqürbət
Eşq içrə gözüm gördü ayıb-arı yaxından
Təqqir elədi eşqimi bir qarı yaxından.

Könlüm nə qədər bilmədiyin bildi, utandım.
San ki, tanıdım aşiqi, əğyarı, yaxından.

Dünyadə nələr var,qarı dastan elədi, mən,
Sandım görürəm əsil cadugarı yaxından.

Bilməzdim əzəl cananın eşqində nələr var,
Qandırmaq olar,düz deyiblər, karı yaxından.

Çox məntiqi mənalı, məni, sözlər oyatdı.
Hərdən tanımaq olmayır nigarı yaxından.

Aşiqsən oğul, söylədi, diqqətlə nəzər sal,
Hər dəfə gözünlə görəndə yarı yaxından.

Hicranə dözərsən,sənə xülya dəva olmaz;
Loğman nə edər görməsə bimarı yaxından?

Ey Elsevər, bu halətivə yar utanardı,
Görsəydi gəlib surətivi barı yaxından.
02.01.2014 / 13.50    Müəllifin Cavabı
Salam Ey Elsever qardashim bu aruzun bashina ele oyun achirsan ki? bir az ehtiyatli ol sindirirsan hele menani qoyuruq bir kenare
30.12.2013 / 19.00    Şərhçı:  Elsevər Əhli-qürbət
Qeyrətin varsa sənin get öyrən qeyrətdən məni.
Yoxtursa qeyrətin get soruç biqerətdən məni.

Kimdən sorğu eyləsən lütvən verər məndən cavab.
Mərdlər mərdanə seçər namərdlər namərdən məni.

Cəhli dövranın mirasından qalan yaddır mənə
Zahitlər qurtarmaz onsuzda qiyamətdən məni

Fəxr üçün yoxdur varım hörmətim dövlətdir mənim
Neynirəm var-dövləti salsalar hörmətdən məni.

Allahdan bir arzum var eşitsin ağzımdan mənim
Daim eyləsin kənar şərdən xəyanətdən məni.

Bircə yarın dərdidir qəlbimdə pekandan betər,
Qoymur bu dünyanı tərk eyləyim, sərhətdən məni.

Eşq içrə nələr görmədim bir biyabandan başqa
Adəm oğlu Adəməm qovdular cənnətdən məni.

Ey Elsevəri zindanə məhbus eyliyən Fələk,
Rəhmin varsa Yusifə, xətm eylə zülmətdən məni.
02.01.2014 / 13.50    Müəllifin Cavabı
28.12.2013 / 22.15    Şərhçı:  Elsevər
Xoşbəxt dolanar hamı məhəbbət olan evdə
Xoşbətliyə yer yoxtu məzəmət olan evdə.

İnsan gərək olsun gözü tox, süfrəsi əkrəm..
Rəğbət yaranar neymətə qiymət olan evdə.

Hər kəs seçə bilsin gərək halalı - haramı.
Halal dolanar əhli - ibadət olan evdə.

İnsanlara ünvandı cahan, məhs bunu bil ki,
Zəhmətdi halal bəhrəsi külfət olan evdə.

Əl vurma harama, halal ol, çun ki evimdir
Dönməzmi könül dəhriyə qarət olan evdə?

İnsanlara insanlığın öz varlığı bəsdir,
Allah yaradıb mənfini müsbət olan evdə.

Bir eşqi-məhəbbətdi bu dünyadan usanmaz
Ləzzət belə dünyadadı, işrət olan evdə.

Bir mən demirəm hamı görür məs bunu əlbət,
Cənnətdi mələklər kimi afət olan evdə.

Ey Elsevər, hər qəlbə sənin öz səmərin var,
Səndən də düşür söhbət hidayət olan evdə.
02.01.2014 / 13.52    Müəllifin Cavabı
25.12.2013 / 24.21    Şərhçı:  salman
***
Çoxdandı heç nəzr etmir mənə yarım ey vah
Uçulubdur elə bil səddi-divarım ey vah.

Dərdimi dəf eləməkçün tara məhbub oldum
Nə qədər cəhd elədim dinmədi tarım ey vah.

Sanmayın ki, deyilən hər sözə bədbin oldum
Sınmaram hər sözə çün şaxdı vüqarım ey vah.

Baxmaram bir də onun dad diləyən gözlərinə
Dönmərəm hər nə ola sərti qərarım ey vah.

Çıxacaq qismətimə bir can alan nazlı sənəm
Güləcəkdir üzümə güllü baharım ey vah.

Bəyənib hər kimə ki, bilmədən könül versəm
Olacaqdır mənə ilk sevgi nübarım ey vah.

Nə qədər kimsəki Salman gicə əhsən deyəcək
Çıxacaq asimana naleyi-zarım ey vah.
28.12.2013 / 13.02    Müəllifin Cavabı
25.12.2013 / 24.19    Şərhçı:  salman
***
Kimki haqdan diləmiş Allah ona yar olmuş
Varını ellə bölən el içində var olmuş.

Kimin ki, arzuları nəfsi boyundan ucadır
Cəmi dünyanı tuta dünya ona dar olmuş.

Kiməsə lütf əvəzində el-oba hörmət edər
Kimisə nəfsi üzündən utanıb xar olmuş.

Hər kimki xiffət edib gizlidə el dərdi çəkir
Gözləri nurdan olub hər teli bir qar olmuş.

Kimin ki vaxtı ilə hər günü işrətdə keçib
Qocalıb tənha qalanda günü ahu-zar olmuş.

Biri qəlbində çəkir dərdini heç söyləməyir
Birininsə eyibi aləm içrə car olmuş.

Habilin könlünü min dərdə salan oldu kaman
Firuzun qəlbini aludə edən tar olmuş.

Salman hər şey dəyişib indi zaman başqalaşıb
Vaxtilə qartal olan indi dönüb sar olmuş.
28.12.2013 / 13.02    Müəllifin Cavabı
25.12.2013 / 23.38    Şərhçı:  sarxan
here bir cur yasayir bir cure dunyada durur
uyma duyada vara dovlete gel sen heqq qil
28.12.2013 / 13.02    Müəllifin Cavabı
25.12.2013 / 4.33    Şərhçı:  Elsevar Əhli-qürbət
Yarımın həsrəti-hicranına öyrəncəliyəm
Görmüşəm füsnünü, pünhanına öyrəncəliyəm.

Dünyanın dərdi-sərindən əbədi arxayınam
Çün ki, onun qəmi-hicranına öyrəncəliyəm.

Tək məhəbbətdi taxyı-tacı dütün dünyanın
Mənə laiqdi ki, ünvanına öyrəncəliyəm.

Yarım eşq içrə nəzərdən məni salsan bica,
Dözərəm dərdinə, fərmanına öyrəncəliyəm.

Dərdi yrın elə dəvadı ki, min məlhəmdən
Üstündü lənləri, dərmanına öyrəncəliyəm

Eşq olan yerdə gülüm vəslə gülüstan yaranır
Gülə bülbül qonur, əfqanına öyrəncəliyəm

Elsevər, vəslə şirinlik gətirən hicrandır,
Demə ancaq onun zindanına öyrəncəliyəm
28.12.2013 / 13.02    Müəllifin Cavabı
23.12.2013 / 22.27    Şərhçı:  Elsevar Əhli-qürbət
Kimə verdin ey ömür xoş günü sən məndən alıb?
Mənə qəm verdin əvezinde ehli-qemden alıb.

Gəlmir dilim ki, deyəm taleyimdir qarə, ama,
Başımın üstünü dərdim yenə səhərdən alıb.

İki aləm verib Allah, buna heç yoxdu şubhəm.
Kimə aləm yaradıbdır, kimi aləmdən alıb.

Bu fəna mülküde birce mənə zülmət yaradıb,
Düşmənə ruh veriberdir ruhumu bədəndən alıb

Anam ağlar halıma, ağlı dayazlarsa gülər;
Çünki, gülənlər həyat dərsi ağlı kəmdən alıb.

Necə qəlb bağlamasın yarə gözüm gördükdə,
Kafirin keyfini torpağımı ölkəmdən alıb.

Men o düşmən gözünün yaşınə məlhəm demişəm,
Çəkərəm yarəmə bir gün mən o məlhəmdən alıb.

Ey! Dəyan Elsevərə cənnəti cananda görən,
Qınamaq olmaz onu ibrəti Adəmdən alıb.
23.12.2013 / 23.52    Müəllifin Cavabı
9  10  11  12  13