17.01.2015 / 5.19    Şərhçı:  Don Lenkoranskiy
Varmayir dil deye bir sozki sozum vardi menim
Gizli bir ewqile o yarda gozum vardi menim

Baxaraq resmine sevdim onu gunduz ve gece
Indi bilnezki gecem ne gunduzum vardi menim

Aldi o yar eqlimi ozumde bilmirem kimem
Ferqi varsaq eger mende ozum vardi menim

Ice bir bade werab,qem oz dilinnen daniwar
Agliyarki bu yawda gor ne gunum vardi menim
17.01.2015 / 22.10    Müəllifin Cavabı
16.01.2015 / 22.31    Şərhçı:  Elsevər əhliqürbət
Dərdin dərdlərimə yoldaş olmaqdı?
boş ver, dərdlərimə rəva bilmirəm
Sənin bu dərdinə nə dərman edim?
heç özüm dərdimə dəva bilmirəm.

Qafil yuxusundan oyanmışam mən
Yollar ayrıcında dayanmışam mən.
Bivəfa birindən dərs almışam mən
Bəlkə mən bu üzdən vəfa bilmirəm

Sənin bu dərdinə nə dərman edim?
heç özüm dərdimə dəva bilmirəm!

Mənə məktəb oldu çəkdiyim cəfa
Daha mən etmərəm ahu və nəva
Sevilib sevdadan görmədim səfa
sən səfa gözləmə, səfa bilmirəm

Sənin bu dərdinə nə dərman edim?
neç özüm dərdimə dəva bilmirəm!

Bəsdi israr etmə haqqa dönmüşəm
Yanmışam eşqinlə, indi sönmüşəm
Dünyada yüzlərcə cəza görmüşəm
Gəl ki, bu ayrılıq tək cəza bilmirəm

Sənin bu dərdinə nə dərman edim?
heç özüm dərdimə dəva bilmirəm!

Elsevərəm qüssə basıb yanımı,
Zəli sevdam özü sorub qanımı
Bivəfa dilbərdən sonra canımı,
Kimsəyə eyləyə fəda bilmirəm

Sənin bu dərdinə nə dərman edim?
heç özüm dərdimə dəva bilmirəm!
17.01.2015 / 22.10    Müəllifin Cavabı
16.01.2015 / 22.26    Şərhçı:  Elsevər əhliqürbət
Ey həyatın dərdi-səri,
canə gəldim, can isdəməm.
Min dərdim var birdi dəvam,
mən səndən dərman isdəməm.

Qəlbim daha olmuş viran
yaxşı gedib qalmış yaman
Həsrət çəkir hər gün azan,
gəl ki mən hicran isdəməm

Səsdən sonra gələr səda,
əks eyləyər min-min nida
Sən olmasan bu gün fəda,
ya'rın mən qurban isdəməm

Dünya evi dolmuş kədər,
günü-gündən olur betər
Cavan ömrü versən hədər,
Sonra ol peşman, isdəməm

İnsan cəhlin bənnasıdır,
kamilliksə mənasıdır
Dünya kimin dünyasıdır,
qoy etsin meydan isdəməm

Ömür qətrə, gün gövhəri
həyat sevir sevənləri
Dərk etməyən Elsevəri
olsa da canan isdəməm
17.01.2015 / 22.10    Müəllifin Cavabı
16.01.2015 / 22.23    Şərhçı:  ad
Çəkmə dosdum belə cananələrin həsrətini
Tap gözəl saxlasın əvvəlcə sənin hörmətini.

Bu nə dərtdir gətiribsən başına öz özüvün
Yapışıb mənfi yerindən buraxıb müsbətini

Yenə bir xasiyəti xasiyət olsun sevəsən,
Bu həyasız satar on-beş paraya qeyrətini

Bir dönüb yan yörənə bax nə gözəl qızlardı
Sənə Allah verəcək, səbr eləsən, qismətini

Kişidən çox yer üzündə nə qədər qadın var
Başı çatmır bu qızın, göydə tutur minnətini

Qoy onun minnəti olsun, utanıb ar eləsin,
Bütün aləm danışır üzdən iraq söhbətini.

Elsevər söyləyəni dinlə, görübdür çünki,
Sındırıb saxda məhəbbətdə olan ülfətini
17.01.2015 / 22.10    Müəllifin Cavabı
14.01.2015 / 23.40    Şərhçı:  Aliyev Davud
Zulfunun Her Teli Men Ucun Leli Durdane Olub
Leyli Nahar Dostum Badeyi Peymane Olub

Xuni Fevvaredi Cesmim Mene Rehmin Gelsin
Esqi Derdin İle Bu Konul Divane Olub

Egyare Konul Qilma Qelbim Bidad Eleyer
Sorsalar Soylemiyim Derdim Canane Olub

Mehrinin Arizi Zehrasi Meni Mest Eleyer
Budurki Sebebi Konlum Bele Huzrane OLub

Ey Gozel Mehpare Esqini Nihan Ele Sen
Baxanin Qelbine Rişxendeyi Divane Olub

Peykani Qelemdi Gozleri Sehla Zulfu Siyah
Kovnu Mekan Baxar Ol Huzranu Heyrane Olub

Davud Ey Veslini Payidar Ceker Gozel Yarim
Bu ELe Derdirki Aleme Beyane Olub
17.01.2015 / 22.10    Müəllifin Cavabı
11.01.2015 / 8.08    Şərhçı:  Elsevər əhliqürbət
Yoxdu imkanım olum şəmnivə pərvanə, anam!
Bu yazıq can necə dözsün qəmi-hicranə anam?

Min bəlam olsada bir arzuya qəlbim inanır,
Bəlkə bir gün gələrəm sən olan ünvanə, anam

Həsrətindən yanıram eşqə Kərəm qəlbi kimi
Laməkan eylədi məhrum məni məkanə, anam

O Laməkandı ki, Ya Rəbbi deyib yalvarıram
Məni məcnun elə gəlsin bu biyabanə anam

Həzrəti Yusif olub zindana kar olmaqdan
Quru səhradə olardım dəli-divanə, anam

Bilmirəm heç necə qəlbimdə sığır dərdi-bəla
Böyüyür get-gedə sığmır belə cahanə, anam

Uzun illər bəri qürbətdəyəm əfsus nə keçib
Qaytaran olmayacaqdır geri peşmanə, anam

Bülbülü lal eləyər, məncə, həyat düşvərimiz
Mənə baxsa utanar gəlməyə əfğanə, anam.

Elsevər, hər gecə röyyadə gedərsən vətənə;
Bəlkə evdə qalıb ətşan qoca tək-tanə anam
12.01.2015 / 17.18    Müəllifin Cavabı
11.01.2015 / 4.18    Şərhçı:  Elsevər əhliqürbət
Ey dəva xəsdəsi sən düşman özünsən özüvə
Səbr edən darə çatar dərman özünsən özüvə

Daş atıb daş tutan insan yeni bir çarə tapar
Demə imkan belədir, imkan özünsən özüvə

Hər dəfa darə düşüb şeytana sən şər eləmə
Çaş qalıb şeytan özü şeytan özünsən özüvə

Qəlbə depresiya-böhran yaranır, neyləyəsən
Düşmə çox əl-əyağa böhran özünsən özüvə

Mütləq insan yaşa, insanlığa insanlıq elə,
Özgədə gəzmə əzəl, insan özünsən özüvə

Olma nadan daha bəsdir Elə meydan suluyan
Sən əkən sonra bitər, meydan özünsən özüvə

Ey gözəllər gözəli, güzgünü at, qəlbivə bax
Deməsinlər sənə qoy heyran özünsən özüvə

Kimsə heç bilməyə lap sən görən iş xəlvət ola
Sən özündən bir utan, burhan özünsən özüvə

Elsevər, hər yetənə qurban olum söyləməgil
Sadəlövlüklə fəqət qurban özünsən özüvə!!!
12.01.2015 / 17.18    Müəllifin Cavabı
11.01.2015 / 4.17    Şərhçı:  Elsevər əhliqürbət
Gözəlim, boş yerə eyləmə nalə
Vüsala qovuşmaz daha vüsalə
Düşməzdi ürəyim bu cürə halə
Sözləri düşünə bilsəydin dərin
Qəlbimə yaralar vurub sözlərin

Bir vax baxışların qovardı çəni
Vüsal sahilində çoşan yelkəni
Daha bağışlaya bimərəm səni,
Gözümə baxsada qara gözlərin
Qəlbimə yaralar vurub sözlərin

Öz xasiyətinlə düsübsən qəmə
İndi gəl güvənmə elə məlhəmə
Sənə əyilmədim sözünü demə
Hələ çox dəyəcək yerə dizlərin
Qəlbimə yaralar vurub sözlərin

Ürəyim elə bil dönübdür daşa.
Yaxşıdır ibrətin, səni yüz yaşa
Sən ki aşiqini düşmədin başa,
Mənə lazım deyil xeyirin-şərin
Qəlbimə yaralar vurub sözlərin


İsdəyin röyadır düşməyən ələ
Çoxunu tərsliyi döndərib külə
Gecə xəyalına gəlsəmdə hələ,
Mənsiz açılacaq yenə səhərin
Qəlbimə yaralar vurub sözlərin
12.01.2015 / 17.18    Müəllifin Cavabı
11.01.2015 / 4.16    Şərhçı:  Elsevər əhliqürbət
Yarə bicarə dedi çarə edən loğmanı
Yenə tükəndi həyatın eləbil dərmanı

Busə eşqiylə nəva eylədi naçar aşiq
Nola cananə dəyişdirsə idi fərmanı.

Dedi dildarə vəfadar;nə rəvadı dilbər
Ki, cahanı özü biçarə qoya mehmanı

Sənə cananəliyi öyrədəni tərk etmə
Çün itirmiş olacaqsan əbədi imkanı

Ləbinə özgə dəva dar eləməz ey lalə
Gözlərin içrə görər aşinalar ümmanı

Bihəya olma dedi, nalə edib yalvardı
Nəyə xatir itirirsən de bilim peymanı

Vermədi yarə cavabı, ürəyi daş rəna
Sanki kərvanı atıb getdi geri sərvanı

Nə zamana gəlib, ey ali həyatın əsri
Dəli qızlar suluyur aşiqinə meydanı

Elsevər, yarə sağalar,özüvü incitmə
Dili bicarə qoyanlar dəyişib dövranı
12.01.2015 / 17.18    Müəllifin Cavabı
11.01.2015 / 4.15    Şərhçı:  Elsevər əhliqürbət
Arxası üsdə düşər varin əlindən yapışan
Bivəfa, dilbərin, əğyarin, əlindən yapışan

Yoluxar xəsdəliyi, yar özüdə xəsdələnər
Üzü göyçək dili bimarin əlindən yapışan

Gətirən dinə şəhadət həmi mərdanə ölər
Həmi cənnətdik olar arın əlindən yapışan

Özü ziyarətə heç getməsədə mömin olar
Yıxılanda qoca zəvvarin əlindən yapışan

Hörməti millətə bağlı özü şöhrət qazanar
Bir ömür,səbrin,e'tibarın,əlindən yapışan

Elsevər, dövr elə, dövranə gəlib ar eləmə
Təki ol sən təmiz ilqarın əlindən yapışan

12.01.2015 / 17.18    Müəllifin Cavabı
9  10  11  12  13